Studentermedhjælper hos Accura
– bliv en del af et stærkt fællesskab

Scroll

Studentermedhjælper hos Accura

Hos Accura bliver du som studentermedhjælper en del af et stærkt fællesskab, der bygger på en flad og uformel struktur, evnen til at samarbejde på tværs af fagområder og viljen til at skabe succes sammen. Med ca. 100 studentermedhjælpere er du ikke alene, og studentergruppen laver mange sociale aktiviteter sammen – både på og uden for arbejde.

Som studentermedhjælper arbejder du typisk 15 timer om ugen. Du får stor fleksibilitet i planlægningen af din arbejdstid, så det passer med dine studier, eksamensperioder og privatliv, så du kan få en afbalanceret hverdag.

Søg studiejob hos Accura

Ingen matchende jobs?

Hvorfor skal du blive student hos Accura?

Specialeorlov med løn

Som juridisk studentermedhjælper får du hos Accura en specialeordning, hvor du kan få orlov med løn i op til fire måneder i forbindelse med din specialeskrivning, hvis du er ansat som legal trainee hos Accura, når du påbegynder dit speciale.

Overtidsordning

Som studentermedhjælper arbejder du typisk 15 timer om ugen, som er tilpasset dit studie. For alle ekstra timer derudover får du 1:1-betaling, også for de ikke-debiterbare timer. De ekstra timer indsættes på din overtidssaldo, som du kan trække fra, hvis du fx vil holde ekstra fri eller ekstra læseferie.

Eksamensfri

Studiet har altid førsteprioritet hos Accura. Derfor får du som studerende mulighed for at holde en uges læseferie med løn pr. semester i forbindelse med eksamenslæsning. Planlægning af dette og andre ønsker i eksamensperioden aftaler du med din leder.

Tutorordning

Som studentermedhjælper får du ved ansættelsen tildelt en tutor, som enten er advokat, erhvervsjuridisk rådgiver eller en erfaren fuldmægtig. Du får feedback på alle de opgaver, du arbejder med. Denne løbende evaluering bidrager til en stejl læringskurve både fagligt og personligt.

Det sociale Accura

De studerende har egne arrangementer, som suppleres med events i vores fredagsbar Baraccuda, afdelingsarrangementer, sommer- og julefester. Hertil kommer vores udlandsrejse hvert andet år. Oplevelser, der alle er med til at styrke fællesskabet.

Bogkøbsordning

Du kan få en bogkøbsordning, som dækker alle relevante bog- og materialeudgifter i forbindelse med din uddannelse. Bogkøbsordningen bliver afregnet som en bruttolønsordning.

Pendlerordning

Studerer du på SDU, i Aarhus eller Aalborg og skal pendle til kontoret i København, kompenserer vi den tid, du bruger på transport. Tiden vil blive betragtet som ekstra arbejdstid og sat ind på din overtidskonto.

Nyt domicil i 2023

I foråret 2023 flyttede vi ind i vores nye, innovative domicil på Trælastholmen i Nordhavn med Orientkaj Metrostation og Havnebussen som nærmeste naboer. Der har i forbindelse med byggeriet været fokus på at inddrage lokalområdet og skabe kreative, grønne og bæredygtige løsninger. Det nye domicil er DGNB Guld-certificeret.

Karriere og udvikling

Specialisttankegang med dig i fokus

Specialisttankegangen er allerede i fokus, når vi ansætter studentermedhjælpere. Du har derfor selv indflydelse på, hvilket juridisk specialistområde, du kommer til at arbejde med. Det betyder, at du fra start har mulighed for at specialisere dig.

Arbejdsopgaver sikrer stejl læringskurve

Du får varierende arbejdsopgaver med juridisk fokus og værdifuld sparring med erfarne kollegaer. Det er med til at sikre en stejl læringskurve, hvor du får en enestående mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Klik for at forstørre billedet

Teamarbejde

Hos Accura arbejder du i et ungt og ambitiøst miljø, hvor det er i orden at tænke ”ud af boksen” og udfordre det eksisterende. Du arbejder i dynamiske teams med kolleger fra forskellige juridiske specialistområder, som samarbejder på et fælles projekt. Det giver dig mulighed for at opbygge et fagligt netværk og stærke relationer på tværs af afdelinger og anciennitet.

Udvikling og trivsel

Vi prioriterer at bruge tid på at lære dig godt at kende, så vi bedst muligt kan støtte op om dit valg af karriereretning og rådgive dig undervejs. Som ny medarbejder får du en tutor, som følger dig tæt, og som du kan sparre med undervejs. Du får løbende feedback på de opgaver, du løser, og der er samtidig fokus på, at du trives i hverdagen.

Som studentermedhjælper har du to årlige mini-MUS (medarbejderudviklingssamtaler), hvor vi samler op på den løbende feedback, du har fået, og evaluerer på, om der er en god balance mellem din arbejdstid og dit studie. Derudover gennemfører Accura tre gange årligt en trivselsundersøgelse for alle medarbejdere, som måler på trivsel, udvikling og feedback.

Hvis du allerede er studentermedhjælper hos os og vælger at fortsætte som fuldmægtig, tilbyder vi to samtaler med en ekstern coach, som skal hjælpe dig til at få en mere tryg overgang fra studentermedhjælper til fuldmægtig.

Udlandsophold og studielegater

Drømmer du om et udlandsophold i forbindelse med dit studie, fx et semester eller summer school i udlandet, er et studiejob hos Accura ikke en forhindring – tværtimod.

Vi støtter op om udlandsophold, da det bidrager positivt til din faglige og personlige udvikling.

Hvert år uddeler vi studielegater på DKK 10.000 i forbindelse med et semester i udlandet og studielegater på DKK 5.000 til summer school-ophold i udlandet til studentermedhjælpere, der vælger et meritgivende studieophold.