Kundeoplysninger

De advokatetiske regler
Accuras advokater er underlagt de advokatetiske regler, som definerer rammerne for vores ageren som advokater, og som tilsiger, at vi skal oplyse omverdenen om en række forhold. Dem kan du læse her:

Accuras kontaktoplysninger
Accura Advokatpartnerselskab
Alexandriagade 8
2150 Nordhavn
Telefon 3945 2800
E-mail [email protected]
Website www.accura.dk
CVR-nr. 33039018

Civilstyrelsens beskikkelse
Accuras danske advokater er beskikket af Civilstyrelsen (under Justitsministeriet). Hvis Accura har medarbejdere eller partnere med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande, er de registreret hos Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark på baggrund af deres udenlandske titel.

Advokatsamfundet
Accuras advokater er en del af Advokatsamfundet.

Ansvarsforsikring
Accura har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. De af Accuras partnere og medarbejdere, som ikke er beskikket som advokater, er tillige dækket af Accuras ansvarsforsikring. Accuras ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V.

Samleklientkonti
Vi forvalter klientmidler efter klientkontovedtægten på samleklientkonti i følgende pengeinstitutter:

  • Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
  • Nykredit Bank A/S
  • Danske Bank A/S
  • Jyske Bank A/S
  • Sydbank A/S
  • Arbejdernes Landsbank A/S

Indskydergarantiordning
Lov om indskyder- og investorgarantiordning gælder for indeståender på vores klientkonti. Det indebærer, at indeståender på op til EUR 100.000 er dækket, hvis pengeinstituttet bliver nødlidende. Denne grænse gælder for vores kunders samlede indskud i pengeinstituttet.

Accuras forretningsbetingelser
Accuras forretningsbetingelser er en integreret del af vores aftale med vores kunder. I forretningsbetingelserne indgår almindelige bestemmelser om lovvalg og værneting.

Retshjælp
Accuras kunder har i visse tilfælde adgang til offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.

Advokatnævnet
Advokatnævnet har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende Accuras honorar.
Advokatnævnets fysiske adresse er Kronprinsessegade 28, 1306 København K, og Advokatnævnets website er www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte os på [email protected].

April 2023