MVM der er i Rocky Mountains.
Kom tættere på livet hos Accura

På udveksling i USA

Hos Accura støtter vi op om studerende, der gerne vil på udvekslingsophold. Det styrker den studerende både personligt og fagligt, og de kommer tilbage til Accura med masser af ny viden, inspiration og netværk samt en international forståelse, som er brugbar i arbejdet med Accuras mange udenlandske kunder.

Magnus, der er legal trainee i vores afdeling for M&A, har i skrivende stund orlov og bruger dette semester på udveksling i USA, hvor han læser ved The University of Texas at Austin School of Law.

Læs med her, hvor han sender en lille hilsen fra sommervarme Texas, USA.

Hvorfor valgte du at tage på udveksling?
Jeg valgte at tage på udveksling for at opleve en anden studiekultur, se juraen fra et andet perspektiv og studere på engelsk. Jeg synes samtidig, at det var en god og lærerig oplevelse, som kunne udvikle mig både personligt og fagligt.

Hvorfor faldt valget på USA og The University of Texas at Austin School of Law?
Jeg valgte at studere i USA, da jeg gerne ville opleve den amerikanske universitetskultur, og det var samtidig vigtigt for mig at studere i et engelsktalende land, da meget af arbejdet inden for M&A foregår på engelsk. USA var derfor et oplagt valg for mig. Jeg valgte specifikt University of Texas at Austin, da universitet er godt rangeret i USA, og jeg havde hørt gode ting om universitetet og byen fra andre studerende.

University of Texas tilbød ligeledes nogle andre fag end Københavns Universitet inden for blandt andet (vedvarende) energiret, og jeg så derfor udvekslingsopholdet som en mulighed for at studere nogle retsområder, som ellers ikke ville være mulige i København.

Hvilke forventninger havde du til dit udvekslingsophold, inden du tog afsted?
Jeg søgte om at komme afsted på udveksling under Coronapandemien, og hele processen var derfor præget af meget usikkerhed. Jeg vidste derfor ikke, om jeg kunne komme afsted på udveksling før ca. 1 måned før afrejse, og det var derfor svært at have for mange forventninger til udvekslingsopholdet, da jeg ikke var sikker på at komme afsted.

Mine forhåbninger til opholdet var, at jeg ville udvikle mig både sprogligt og personligt, og at jeg samtidig ville lære noget om en anden retstradition end den danske. Jeg havde ligeledes forhåbninger om at opleve en anden kultur og møde en masse spændende mennesker.

Hvilke valgfag har du, og hvordan har undervisningen været?
Jeg har følgende fag:

  • Energy Development and Policy
  • Wall Street Regulation
  • Contracts
  • Constitutional Law
  • Advanced legal research: Corporations and securities

Jeg synes generelt, at undervisningen har været god med kompetente undervisere og interessant undervisningsmateriale. En af de større forskelle ved at studere på et amerikansk universitet har været ”cold-calling”, hvor professorerne vælger tilfældige studerende til at besvare spørgsmål, hvilket har krævet en del mere forberedelse til hver undervisningsgang end i Danmark.

Jeg har haft fem fag herovre, hvor jeg normalt i Danmark har haft 2-3 fag, og der har derfor været mere undervisning og mere læsning, end jeg har været vant til. Jeg synes dog, at mine fag har været interessante og lærerige.

Hvordan har dit udvekslingsophold været, og blev dine forventninger indfriet?
Jeg har været rigtig glad for at være afsted på udveksling. Jeg har fået en masse oplevelser, mødt nye mennesker og lært en masse om amerikansk ret. Jeg synes særligt, at amerikansk forfatningsret har været sjovt at studere, da man hører om retssagerne i de danske medier, men sjældent får læst sagerne igennem. Et eksempel herpå er den nye lov i Texas, der forbyder abort, hvor vi både har læst de forudgående sager som Roe v. Wade og Griswold v. Connecticut og diskuteret disse sager ift. Texas’ nye abortlovgivning.

Hvad har du lavet i din fritid?
Jeg har rejst en del i min fritid sammen med andre udvekslingsstuderende for at opleve USA. At være på udveksling herovre har været en unik mulighed for at rejse en masse i USA, da det er en del nemmere at tage en masse ture, når man er i landet i forvejen. Ellers har vi været stået på paddle boards på floden, der løber igennem downtown Austin, og vi har været til nogle af universitetets mange sportsarrangementer. Deres amerikanske footballhold er særligt populært med cirka 100.000 tilskuere til hjemmekampene.

Er der nogle oplevelser, du særligt gerne vil fremhæve?
Jeg synes, at universitetskulturen i USA skal opleves. Der er en helt speciel stemning omkring universitet og en stor stolthed og identitet forbundet med det universitet, som man studerer på, hvilket man ikke helt kender det fra Danmark. Og footballkampene på universitetet har været en særlig vild oplevelse med god stemning, store stadions og pauseshows.

Vil du anbefale andre at tage på udveksling?
Ja, helt bestemt! Det er en virkelig god oplevelse både personligt, fagligt og sprogligt.

Har du nogle gode råd til dem, der enten overvejer at tage på udveksling eller skal på udveksling?
Ansøgningsprocessen tager meget tid og kræver en del af en selv, men det er bestemt det hele værd. Jeg vil anbefale, at man læser de tidligere studerendes studierapporter fra deres udvekslingsophold som inspiration og hjælp til ens eget ophold. Jeg vil ligeledes anbefale, at man søger nogle legater, da udvekslingsopholdet er relativt dyrt på trods af, at man ikke betaler studieafgift.