ARS hero
Scroll
Baggrund

Armin rådgiver om alle forhold vedrørende immaterielle rettigheder og har særlig stor erfaring med retssager om patenter. Armin bistår desuden ved transaktioner, herunder med udarbejdelse og forhandling af kritiske teknologirelaterede aftaler med særligt fokus på behovene hos kunder, der beskæftiger sig med life science, teknologi og vedvarende energi. Desuden beskæftiger Armin sig løbende med forhold vedrørende medicinallovgivningen og øvrige lovgivningsmæssige forhold inden for life science.

Erfaring og uddannelse

2023
Director, Accura
2023
Advokat, Accura
2020
Advokat, Bech-Bruun
2017
Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun
2017
Cand.jur., Københavns Universitet