CET hero
Scroll
Baggrund

Charlotte rådgiver om alle forhold vedrørende immaterielle rettigheder, markedsføringsret og regulatoriske forhold af relevans for life science-sektoren. Hun beskæftiger sig herunder særligt med ophavsretlige spørgsmål og tvister og markedsføringsretlige forhold, herunder markedsføring rettet mod forbrugere og brug af influenter.

Charlotte rådgiver om indgåelse og forhandling af alle typer af kommercielle aftaler, herunder licens- og overdragelsesaftaler, hvor immaterielle rettigheder indgår som hovedelement. Charlotte har derudover særlig erfaring med håndtering af immaterielle rettigheder og life science-spørgsmål i transaktionssammenhæng.

Erfaring og uddannelse

2024
Advokat, Accura
2023
Advokatfuldmægtig, Accura
2021
Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle
2021
Cand.jur., Københavns Universitet