Nyhed

13 nye udnævnelser hos Accura

Vi har glædet os til at offentliggøre, at Accura pr. 1. januar 2023 har udnævnt tre nye partnere, tre nye associerede partnere og syv nye directors.

Accura ønsker alle et stort tillykke med udnævnelsen!

Tre nye partnere

Charlotte Damsbo Lose
Charlotte er tilknyttet Accuras afdeling for M&A Restructuring og Rekonstruktion & Insolvens og rådgiver om rekonstruktioner, insolvens og generel erhvervsret. Hun rådgiver banker og andre finansielle kreditorer og virksomheder i forbindelse med aktuelle og potentielle nødlidende låne- eller samarbejdsforhold og i forbindelse med omstruktureringer. Hun har stor erfaring med at håndtere nødlidende virksomheder, vurdere potentielt omstødelige dispositioner og vurdere, hvorvidt der er grundlag for at gøre et erstatningsansvar gældende.

Charlotte blev advokat i 2014 og kom til Accura i 2021.

Christian Kjærgaard Aunvig
Christian er tilknyttet Accuras afdeling for Fast Ejendom og beskæftiger sig især med sager inden for nationale og internationale ejendomstransaktioner, udviklingssager, hoteller, erhvervslejeret samt generel erhvervs- og kontraktret. Han har de senere år bistået på både køber- og sælgersiden i nogle af de største og mest komplekse transaktioner og udviklingssager på det danske marked.

Christian blev advokat i 2017 og kom til Accura i 2020.

Louise Hilligsøe Nørgaard
Louise er tilknyttet Accuras afdeling for M&A og rådgiver danske og udenlandske virksomheder om erhvervs- og selskabsretlige emner i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Hun rådgiver om juridisk due diligence, struktureringsovervejelser, W&I-forsikringer, finansiering samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter. Louise har en udtalt kommerciel forståelse og stor finansiel indsigt.

Louise blev advokat i 2014 og kom til Accura i 2016.

Tre nye associerede partnere

Andreas Brasch-Thomsen
Andreas er tilknyttet Accuras afdeling for M&A. Han rådgiver danske og udenlandske virksomheder og PE-fonde om alle aspekter af M&A-processen, herunder i forhold til strukturovervejelser, tilrettelæggelse og gennemførelse af due diligence og udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter. Andreas har desuden stor erfaring med W&I-forsikringer, venture-investeringer og aktionærforhold.

Andreas blev advokat i 2015 og kom til Accura i 2022.

Kristian Kaltoft Nielsen
Kristian er tilknyttet Accuras afdeling for Bank og Finans og rådgiver danske og udenlandske virksomheder, finansielle institutter og kapitalfonde om finansiering. Han har desuden en bred indsigt i den finansielle lovgivning. Som en del af Accuras Afdeling for Kapitalfondsoprettelse og Alternative Investeringer bistår Kristian desuden ved etablering af kapitalfonde og rådgiver investorer i forbindelse med deres danske og udenlandske fondsinvesteringer.

Kristian blev erhvervsjuridisk rådgiver i 2017 og kom til Accura i 2018.

Mikkel Hanskov
Mikkel er fagansvarlig for Accuras afdeling for Corporate & Commercial og yder specialiseret rådgivning til danske og internationale kunder om komplekse selskabsretlige forhold. Han rådgiver også om bestyrelses- og direktionsanliggender, miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse (ESG) og kapitalmarkedsretlige forhold, og han har desuden omfattende erfaring med retssager.

Mikkel blev advokat i 2016 og kom til Accura i 2017.

Syv nye directors

Camilla Rasmussen
Camilla er tilknyttet Accuras afdeling for Vedvarende Energi og har stor indsigt i alle aspekter inden for gennemførelse af projekter samt udarbejdelse og forhandling af aftalegrundlaget. Camilla har været involveret i adskillige store havvindmølleprojekter, hvor hun var ansvarlig for udarbejdelse og forhandling af kontrakter vedrørende installation og levering af eksport- og inter-array-kabler og fundamenter. Camilla har også forhandlet en lang række infrastrukturaftaler vedrørende Power-to-X og nye teknologier.

Camilla blev juridisk konsulent i 2018 og kom til Accura i 2022.

Christian Holmark Skovbo Toft
Christian er tilknyttet Accuras afdeling for Fast Ejendom og beskæftiger sig primært med ejendoms- og selskabstransaktioner, udviklingssager samt generel erhvervs- og kontraktret. Han har bred erfaring med forhandling og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og retssager vedrørende erhvervslejemål. Christian yder rådgivning til danske og internationale kunder inden for flere områder, herunder private og institutionelle investorer samt ejendomsudviklere.

Christian blev advokat i 2019 og kom til Accura i 2020.

Christina Neel Eiberg
Christina er tilknyttet Accuras afdeling for Fast Ejendom og beskæftiger sig med transaktioner ved køb og salg af erhvervs- og boligejendomme og ejendomsselskaber, udviklingssager, bolig- og erhvervslejeret samt generel kontrakt- og erhvervsret. Hun rådgiver nationale og internationale kunder om både juridiske og kommercielle forhold inden for disse områder.

Christina kom til Accura i 2011 og blev advokat i 2018.

Isabella Maria Frydendal
Isabella er tilknyttet Accuras afdeling for Fast Ejendom og beskæftiger sig med asset management, ejendomstransaktioner og tvisteløsning ved nævn og domstole. Hun er specialist inden for bolig- og erhvervslejeret. Hun yder blandt andet rådgivning til danske og internationale kunder om overdragelse og udvikling af bolig- og erhvervsudlejningsejendomme og har bred erfaring med forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter.

Isabella kom til Accura i 2021 og blev advokat i 2022.

Joakim Holck-Andersen Hjortdal
Joakim er tilknyttet Accuras afdeling for Vedvarende Energi. Han er specialiseret inden for rådgivning om udvikling og finansiering af store og komplekse energi- og infrastrukturprojekter, der involverer forskellige typer af teknologier, overalt i verden. Joakim har flere års erfaring med udarbejdelse og forhandling af forskellige leverancekontrakter i relation til energi- og infrastrukturprojekter, kommercielle rammeaftaler og andre strategiske aftaler.

Joakim blev advokat i 2020 og kom til Accura i 2022.

Kah Wee Teo
Kah Wee er tilknyttet Accuras afdeling for Vedvarende Energi og sidder i Singapore. Han rådgiver om offshore vindprojekter og Power-to-X-projekter i Asien, Europa og USA med fokus på at hjælpe kunder med at balancere både de juridiske risici og de kommercielle formål gennem udviklingen, opførelsen og driften af projekterne. Hans arbejde omfatter udarbejdelse og forhandling af komplekse aftaler, håndtering af udbudsprocesser i samarbejde med kommercielle og tekniske teams og håndtering af grænseflader i samarbejde med interessenter med henblik på at facilitere projekters finansieringspotentiale.

Kah Wee blev advokat i 2016 og kom til Accura i 2022.

Mads Bruun Larsen
Mads er tilknyttet Accuras afdeling for Vedvarende Energi. Han er en erfaren erhvervsadvokat, som er specialiseret i M&A og selskabsret i forbindelse med vedvarende energiprojekter. Mads er fagligt stærk inden for udarbejdelse, forhandling og udfærdigelse af centrale transaktionsdokumenter og -processer og udviklingsaftaler i den indledende fase i forbindelse med vedvarende energiprojekter.

Mads blev advokat i 2019 og kom til Accura i 2022.