PMM hero
Scroll
Baggrund

Peter er særligt specialiseret i moms og direkte skatter og har betydelig erfaring med rådgivning af danske og internationale virksomheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer samt etablering og tilpasning af incitamentsstrukturer.

Derudover har Peter erfaring med skatteretlige tvister og har ført sager for domstolene og de administrative myndigheder.

Erfaring og uddannelse

2022
Director, Accura
2019
Advokat, Accura
2017
Advokat, Gorrissen Federspiel
2014
Advokatfuldmægtig, Gorrissen Federspiel
2014
Cand.jur., Københavns Universitet