MJL hero
Scroll
Baggrund

Matilde er specialiseret inden for vedvarende energi, herunder særligt i forbindelse med offshore vindprojekter.

Hun har således stor erfaring med forhandling og udarbejdelse af komplekse kontrakter vedrørende offshore vindprojekter i både Danmark og udlandet, fx til brug for indkøb og servicering af vindmøller. Derudover beskæftiger hun sig med andre vedvarende energiprojekter, herunder projekter vedrørende onshore vind, geotermi, solenergi, biogas og andre større anlægs- og infrastrukturprojekter.

Matilde er tilknyttet Accuras kontor i Aarhus.

Erfaring og uddannelse

2024
Director, Accura
2023
Senioradvokat, Accura
2018
Senioradvokat, Ørsted (udstationering)
2008-
Senioradvokat, Kromann Reumert
2005
Lektor, Aarhus Universitet
2004
Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun
2004
Cand.jur., Aarhus Universitet