Scroll

Baggrund

Ann Sophie rådgiver danske og internationale virksomheder om alle aspekter af konkurrenceretten. Hun har desuden erfaring med betalingsområdet, herunder i forhold til sager om adgang til betalingskontotjenester og sager om forbud mod anvendelse af urimelige priser mv. i forbindelse med gennemførelse af betalingstransaktioner.

Speciale

Erfaring og uddannelse

2022 Juridisk rådgiver, Accura
2022 Specialkonsulent, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2017 Fuldmægtig, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2017 Fuldmægtig, Banedanmark
2017 Cand.jur., Københavns Universitet