AJH hero
Scroll
Baggrund

Ann Sophie rådgiver danske og internationale virksomheder om alle aspekter af konkurrenceretten. Hun har desuden erfaring med betalingsområdet, herunder i forhold til sager om adgang til betalingskontotjenester og sager om forbud mod anvendelse af urimelige priser mv. i forbindelse med gennemførelse af betalingstransaktioner.

Erfaring og uddannelse

2024
Advokat, Accura
2022
Juridisk rådgiver, Accura
2022
Specialkonsulent, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2017
Fuldmægtig, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2017
Fuldmægtig, Banedanmark
2017
Cand.jur., Københavns Universitet