AAK hero
Scroll
Baggrund

Andreas har indgående kendskab til investeringer i vedvarende energi fra sit arbejde med forskellige projekter på tværs af kontinenter, hvor han har været involveret i alle kontraktuelle forhold forbundet med investeringer i vedvarende energi. Ud over de traditionelle teknologier inden for vedvarende energi, som fx sol, vind og biogas, har Andreas bistået kunder i forbindelse med investeringer i forskellige typer af Power-to-X-projekter, herunder e-metanol, grøn ammoniak og grøn brint.

Andreas' bistand omfatter alle faser af vedvarende energiprojekter fra forberedelsesfasen og den indledende udviklingsfase (fx ved etablering af joint ventures) til køb/frasalg af driftsaktiver. Andreas bistår også med mere traditionelle M&A-transaktioner vedrørende virksomheder, der beskæftiger sig med vedvarende energi, såsom teknologileverandører, konsulentvirksomheder m.m.

Erfaring og uddannelse

2023
Advokat, Accura
2022
Advokatfuldmægtig, Accura
2020
Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun
2020
Cand.jur., Syddansk Universitet