Scroll

Baggrund

Amanda har omfattende erfaring med myndighedsforhold, herunder tilladelsesprocesser i infrastrukturprojekter. Amanda er involveret i arbejdet med både transaktioner og kontrakter i forbindelse med forskellige omfattende projekter inden for vedvarende energi, og rådgiver herudover om generelle regulatoriske problemstillinger og erhvervs- og selskabsretlige forhold, der relaterer sig hertil.

Speciale

Erfaring og uddannelse

2022 Advokatfuldmægtig, Accura
2020 Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun
2020 Cand.jur., Københavns Universitet