Nyhed

Ny uddannelse for erhvervsjurister i advokatbranchen

Sammen med Bruun & Hjejle, Horten og Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith lancerer Accura nu en uddannelse særligt tilrettelagt for erhvervsjurister, herunder hovedsageligt erhvervsjuridiske fuldmægtige, der er ansat i advokatbranchen.

Forløbet, der strækker sig over seks kursusmoduler, har fokus på grundlæggende advokatfærdigheder og skal skabe et fundament for erhvervsjuristernes virke i advokatbranchen.

Tendensen i advokatbranchen er, at der ansættes et stigende antal medarbejdere med en cand.merc.(jur.)-uddannelse – såkaldte erhvervsjurister. Men de kan som bekendt ikke følge advokatuddannelsen.

Erhvervsjuristerne har altid været stærkt repræsenteret hos Accura. Der var to med helt fra start, da Accura blev etableret i 1999, og siden har erhvervsjuristerne typisk udgjort ca. 10% af vores jurister. P.t. udgør studerende på den erhvervsjuridiske uddannelse 15% af vores studenter, og erhvervsjuristerne udgør 11% af vores fuldmægtige og 12% af vores advokater.

Uddannelsen læner sig op ad Advokatuddannelsen, men er tilpasset medarbejdere med en cand.merc.(jur.)-baggrund. Som afslutning på forløbet skal der bl.a. løses en business case i mindre grupper. Derudover skal uddannelsen være med til at skabe et netværk blandt erhvervsjurister på tværs af selskaberne.

Uddannelsen starter i august 2020 og strækker sig frem til foråret 2021. Fremover er det planen, at uddannelsen skal udbydes én gang årligt.