Kunst hos Accura i Nordhavn

I forbindelse med udviklingen og opførelsen af Accuras nye domicil i Nordhavn (i daglig tale Alexandriahuset) har vi ønsket at skabe den perfekte ramme for en moderne og visionær rådgivningsvirksomhed.

Som en væsentlig del af dette store og ambitiøse projekt har vi haft et integreret kunstprojekt, fordi det har været vigtigt, at kunst, arkitektur og materialevalg fungerer som et samspil i den flotte arkitektoniske perle, som Alexandriahuset er. Vi har hovedsageligt haft fokus på nyetablerede og semietablerede danske samtidskunstnere med input fra nordiske kunstnere. Generelt er det kunstnere og kunst, som har et langtidsholdbart potentiale, og vi har stræbt efter at opnå en bred vifte af kunstgenrer og kunstnere af forskelligt køn og forskellige aldre.

Hos Accura har det været vigtigt gennem hele forløbet at give kunstnerne frit spillerum i forhold til deres kunstneriske udfoldelser, mens der samtidig har været en tæt dialog med kurator, kunstkomite og kunstner, så kunstnerne har kunnet bruge denne mulighed til at udvikle eller nytænke deres kunstneriske udfoldelser. Kunstnerne har løst opgaven meget forskelligt, hvor nogle kunstnere har valgt at være mere tydelige og nærværende i deres bidrag.

“Accuras kunstsamling/udsmykning udspringer af et ønske om at støtte op om hovedsagelig nyetablerede og semietablerede danske og nordiske kunstnere med plads til frit spillerum for kunstneriske udfoldelser. Vi har ønsket at træffe nogle modige, spændende og utraditionelle valg for derved at skabe en forskelligartet samling af kunst, som matcher vores ambitionsniveau for domicilet som helhed. Det har været et både spændende og lærerigt projekt, hvor vi har fået stor hjælp fra vores eksterne kurator Gry Stockinger Broe-Andersen,” udtaler partner og administrerende direktør Ivan Madsen.

“Jeg er stolt og taknemmelig over at få lov til at arbejde som kurator på et kunstprojekt som dette med en virksomhed, som anerkender vigtigheden af kunst og kultur, og som er villig til at træffe både modige og utraditionelle beslutninger hvad angår kunsten, hvilket er noget som flere af kunstnerne i projektet har udtrykt tydelig begejstring for,” udtaler Gry Stockinger Broe-Andersen.

Klik ind på de forskellige kunstnere herunder, og læs mere om dem og deres værker hos Accura.