Foreign Direct Investments – FDI (udenlandske direkte investeringer)

Udenlandske direkte investeringer er i de senere år blevet et fokusområde verden over. Politiske bekymringer om virkningen af udenlandske investeringer og ønsket om at beskytte vigtige nationale interesser, ikke mindst i lyset af Covid-19- og energikrisen såvel som krigen i Ukraine, har medført, at mange lande har indført eller udvidet eksisterende FDI-screeningsordninger med henblik på at sikre, at udenlandske direkte investeringer ikke truer den nationale sikkerhed og offentlige orden.

Regulering af udenlandske direkte investeringer (Foreign Direct Investments, FDI) såvel i Danmark som internationalt udgør et kerneområde for vores juridiske rådgivning.

De danske myndigheders sagsbehandling af anmeldelser af udenlandske direkte investeringer er i vid udstrækning fortrolig, og viden om sagsbehandlingen opnås derfor først og fremmest via praktisk erfaring fra konkrete sager. Vores position som førende advokatvirksomhed i Danmark på M&A-markedet, uanset om man ser på antallet eller størrelsen af transaktioner, har givet os en unik viden og erfaring om de danske myndigheders behandling af anmeldelser af udenlandske direkte investeringer.

Danske virksomheders investeringer i udlandet kan være omfattet af FDI-regulering i andre lande, og internationale transaktioner kan kræve FDI-godkendelse i flere forskellige lande med forskellige regelsæt. I Accura samarbejder vi tæt med førende advokatfirmaer verden over om håndtering af FDI-regulering på tværs af landegrænser.

Vores FDI-team rådgiver om alle aspekter af FDI-screening, herunder fx:

  • analyser af behovet for tilladelse til eller anmeldelse af udenlandske investeringer mv. i Danmark eller i udlandet
  • strukturering, udarbejdelse og håndtering af præ-screeninger, ansøgninger og anmeldelser
  • udarbejdelse og forhandling af eventuelle tilsagn, carve-outs eller andre løsninger
  • løbende projektstyring i hele FDI-processen

Læs mere HER.

Vi har bidraget med kapitlet om den danske FDI-regulering i The International Comparative Legal Guide to: Foreign Direct Investment Regimes 2024, Global Legal Group Ltd. London.

Læs kapitlet HER.