Nyhed

Fire nye udnævnelser hos Accura

Accura har pr. 1. juli udnævnt Camilla Holstener Fahrenholtz og Alan Pai til nye partnere, Jesper Tøttrup Philip til ny associeret partner samt Zohra Kolai Rehling til ny director.

Accura ønsker alle fire stort tillykke med udnævnelsen.

Camilla Holstener Fahrenholtz – ny partner
Camilla er tilknyttet Accuras Afdeling for Corporate & Commercial.

Camilla er specialiseret i selskabsret, kommercielle aftaler, incitamentsprogrammer og M&A. Hun rådgiver danske og udenlandske virksomheder om selskabs- og erhvervsretlige forhold og har flere års erfaring med selskabsetablering, selskabers kapitalforhold, omstrukturering af koncerner og opkøb og frasalg af virksomheder. Camilla har en meget kommerciel tilgang til sin rådgivning og har stor international erfaring.

Camilla blev advokat i 2010 og kom til Accura i 2019.

Alan Pai – ny partner
Alan er tilknyttet Accuras Afdeling for M&A.

Han rådgiver om danske og internationale virksomhedsoverdragelser, herunder særligt i forhold til procesplanlægning, strukturering af transaktioner, gennemførelse af due diligence samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumentation. Derudover er han specialiseret i selskabsret og har stor erfaring inden for generelle selskabs- og erhvervsretlige forhold med fokus på kapital- og aktionærforhold, omstruktureringer og forhandling af kommercielle kontrakter.

Alan kom til Accura i 2008 og har gennem årene hos Accura været involveret i nogle af de største M&A-transaktioner på det danske marked, herunder som projektleder på flere komplekse virksomhedsoverdragelser.

Jesper Tøttrup Philip – ny associeret partner
Jesper er tilknyttet Accuras Afdeling for Renewable Energy.

Han bistår med juridiske og forretningsmæssige forhold vedrørende kontraktforhandlinger og finansieringspotentiale i forbindelse med alle former for vedvarende energiprojekter. I forbindelse med offshore vind bistår Jesper både bygherrer og leverandører over hele verden med forhandling og gennemførelse af projekter. Jesper bistår desuden kunder med udvikling af vedvarende energiprojekter, herunder alle aspekter af de indledende beslutningsprocesser igennem processen med opførelse, håndtering af krav og drift.

Jesper blev advokat i 2016 og kom til Accura i januar 2022.

Zohra Kolai Rehling – ny director
Zohra er tilknyttet Accuras Afdeling for Renewable Energy.

Zohra har tidligere arbejdet for og rådgivet både bygherrer og leverandører og har været involveret i sourcing og gennemførelse af store leverandør- og installationsaftaler til forskellige vindmølleparker i hele verden. Zohra er højt specialiseret i rådgivning om og udarbejdelse og forhandling af store infrastrukturaftaler på verdensplan og i rådgivning om de juridiske og kommercielle risici i byggefasen.

Zohra blev legal advisor i 2018 og kom til Accura i januar 2022.