Sanofi

Sø- og Handelsretten
træffer principiel afgørelse
i sag mellem Sanofi og
Novo Nordisk

Insulinsprøjte nærbillede.
Scroll
Case

Sø- og Handelsretten træffer principiel afgørelse i sag mellem Sanofi og Novo Nordisk

I en banebrydende sag om lovligheden af en global pressemeddelelse om resultaterne fra et klinisk studie, har Sø- og Handelsretten 1. december 2020 fastslået, at pressemeddelelsen udgjorde ulovlig lægemiddelreklame og var i strid med markedsføringsloven. Retten fandt, at der ikke var fagligt belæg for pressemeddelelsens indhold.

Sø- og Handelsretten fastslår, at Novo Nordisk, som udstedte pressemeddelelsen om et klinisk studie, der sammenlignede lægemidler fra de to farmavirksomheder, skal betale erstatning til Sanofi og udstede en engelsksproget berigtigelse af pressemeddelelsen gennem samme globale kanaler som den oprindelige pressemeddelelse. Derudover skal Novo Nordisk betale en bøde til statskassen for overtrædelse af markedsføringsloven.

Accura har repræsenteret Sanofi i sagen.