Renewable Energy Partnership I

Novo Holdings, Sampension
og European Energy
indgår partnerskab

Onshore vindmøllepark.
Scroll
Case

Novo Holdings, Sampension og European Energy indgår partnerskab

Novo Holdings, Sampension og European Energy etablerer et nyt, fælles partnerskab, der skal bidrage til den grønne omstilling i Danmark og Sverige. Partnerskabet etableres som en ny investeringsfond under navnet Renewable Energy Partnership I, og kapitalen, som parterne indskyder, skal anvendes til opkøb af jordarealer til brug for opførelse af solcelleanlæg og vindmøller.

Ud over at opkøbe jordarealer, som er velegnede til etablering af vedvarende energianlæg, vil partnerskabet afsøge mulighederne for at kombinere fødevareproduktion og energiproduktion samt omlægge lavbundsjorder til grøn energiproduktion. Det kan medføre en dobbelt gevinst for klimaet, ud over øget biodiversitet, hvis mere CO2 bindes i lavbundsjordene, samtidig med at der etableres grønne energianlæg.

Parterne forventer, at samarbejdet kan bidrage til, at Danmark kommer et skridt nærmere ambitionerne i den danske klimalov om at have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Derudover vil konverteringen af landbrugsjord til grønne energianlæg styrke betingelserne for at opnå renere grundvand.

Accura rådgav Novo Holdings og Sampension i forbindelse med etableringen af og investeringerne i Renewable Energy Partnership I.

Læs mere i pressemeddelelsen her.