Scanmetals

Minoritetspost i
Scanmetals solgt til Core
Sustainability Capital

Metal samlebånd på en fabrik.
Scroll
Case

Minoritetspost i Scanmetals solgt til Core Sustainability Capital

Ejergruppen i Scanmetals har solgt en ejerandel på 33% til den nyetablerede kapitalfond Core Sustainability Capital (“CS Capital”).

Scanmetals har en ledende markedsposition i Vesteuropa inden for genvinding af metaller fra asken fra forbrændingsanlæg. Disse metaller bliver efterfølgende renset og solgt til udsmeltningsanlæg på globalt plan. Scanmetals kan dermed spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling ved at give muligheden for genanvendelse af metaller i nye produkter.

Scanmetals blev grundlagt i 2009 af Ejvind Pedersen. Selskabet har hovedsæde i Kirke Stillinge i Danmark og har fire produktionsanlæg i henholdsvis Danmark, Tyskland og England.

I 2019 købte Kirk Kapital 33% af aktiekapitalen i Scanmetals og har siden øget ejerandelen til 40%. Fremadrettet vil CS Capital og Kirk Kapital eje 33% hver, mens Ejvind Pedersen og de oprindelige aktionærer ligeledes vil eje 33%.

CS Capital blev etableret i 2022. Kapitalfonden investerer udelukkende i nordiske virksomheder med bæredygtige formål og forvalter DKK 5 mia. gennem et partnerskab med det danske pensionsselskab Velliv. Investeringen i Scanmetals er første investering fra CS Capital.

Transaktionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Accura rådgav sælgergruppen og Scanmetals i forbindelse med transaktionen.

Foto: Scanmetals