Telia

Konkurrencerådet godkender Norlys' køb af Telias danske aktiviteter

Scroll
Case

Konkurrencerådet godkender Norlys’ køb af Telias danske aktiviteter

Konkurrencerådet har 28. februar 2024 godkendt Norlys’ køb af Telia Company AB’s (“Telia”) danske aktiviteter. 

Der er tale om én af de største og mest komplekse transaktioner på det danske telemarked nogensinde, og med godkendelsen er vejen banet for, at Norlys kan overtage Telias danske aktiviteter inden for mobiltelefoni, bredbånd og TV-distribution og Telias andel i Danmarks største mobil netværk, TT-Netværket.

Transaktionen finder sted inden for en stærkt reguleret sektor, hvor Norlys og Telia har konkurreret på en række områder. Godkendelsen blev givet mere end to måneder før Konkurrencerådets ordinære frist til behandling af sagen og uden såkaldte strukturelle tilsagn, dvs. uden krav om frasalg af dele af Telia Danmark.

Aftalen om salget af Telias danske aktiviteter blev indgået i september 2023 og har siden afventet konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Accura har været rådgiver for Norlys under hele processen og har repræsenteret Norlys i forbindelse med fusionsgodkendelsen.