Equinor

International
industrikoncern
køber danske
raffinaderi-aktiviteter

Adskillige olierør.
Scroll
Case

International industrikoncern køber danske raffinaderi-aktiviteter

Den internationale industrikoncern Klesch Group har købt Equinors danske raffinaderi- og terminalvirksomhed.

Købet omfatter Equinor Refining Denmark A/S og dets aktiver, som består af et raffinaderi i Kalundborg, terminaler i Kalundborg og Hedehusene samt tilhørende infrastruktur og industriejendomme.

Raffinaderiet i Kalundborg kan behandle 107.000 tønder råolie og kondensat i døgnet. Det producerer benzin, diesel, propan/butan, fyringsolie og fuel-olie, og den årlige produktionskapacitet er op til 5,5 millioner tons olieprodukter.

Klesch Group er en international industrikoncern med hovedaktiviteter inden for bearbejdning og distribution af olie, metaller og andre råvarer. Koncernen har hovedkvarter i Genève.

Transaktionen er betinget af myndighedernes godkendelse.

Accura rådgav Klesch Group i forbindelse med transaktionen.