Solar Park Hanstholmvej

European Energy sælger
50 MW solpark i Danmark

Solpaneler i en solpark.
Scroll
Case

European Energy sælger 50 MW solpark i Danmark

European Energy har indgået aftale om salg af solcelleanlægget Solar Park Hanstholmvej, som ligger i Thisted, til det tyske investeringsselskab LHI Group.

Solcelleanlægget har en total kapacitet på ca. 50 MW og er det første anlæg i Danmark bygget med bifaciale moduler, som øger anlæggets produktivitet ved at panelerne opfanger sollys fra begge sider af panelet. Anlægget genererer således mere grøn strøm på det samme areal i forhold til en traditionel solcellepark.

Der er indgået en corporate power purchase agreement, en langfristet elkøbsaftale, med en stor international virksomhed, som sikrer erhvervskunden grøn strøm til en konkurrencedygtig fast pris.

European Energy har stået for byggeriet og forbliver ansvarlig for drift og administration af projektet efter overdragelsen.

Accura rådgav European Energy.