Euronext

Euronext udsteder
tegningsrettigheder
for EUR 1,8 mia. i
forbindelse med opkøbet
af Borsa Italiana

Børs nærbillede.
Scroll
Case

Euronext udsteder tegningsrettigheder for EUR 1,8 mia. i forbindelse med opkøbet af Borsa Italiana

Euronext N.V. har købt 100% af den udstedte selskabskapital i London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A., Borsa Italiana-koncernens holdingselskab, af London Stock Exchange Group plc for et kontant vederlag på EUR 4.325 millioner.

Euronext-koncernen bliver det førende sted for børsnoteringer med mere end 1.890 selskaber noteret på deres markeder med en samlet børsværdi på EUR 5.6 trillioner, det førende sted for sekundære markeder i Europa med aktiehandler til en værdi EUR 12,2 milliarder og exchange-traded funds (ETF’er) handlet på daglig basis i 2020 samt det førende sted for egenkapitalfinansiering, hvor investorer har rejst mere end EUR 63 milliarder i 2020 til finansiering af selskaber i hele Europa.

Accura har bygget videre på vores eksisterende forhold til Euronext N.V., som vi rådgav i forbindelse med købet af VP Securities A/S i 2020, og bistået dem med udstedelsen af tegningsrettigheder for EUR 1,8 millliarder i forbindelse med deres køb af London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A. Accura har med særligt fokus på VP Securities A/S gennemført en due diligence-undersøgelse af de dokumenter, som er underlagt dansk ret (som påkrævet i henhold til Rule 10b-5 i United States Securities Exchange Act af 1934 med senere ændringer).

Vi henviser til Euronext N.V.’s website for yderligere oplysninger om deres opkøb af Borsa Italiana.