Åben dør-ansøgninger

Energiudviklere får
medhold
i sager om åben
dør-havvindmølleprojekter

Scroll
Case

Energiudviklere får medhold i sager om åben dør-havvindmølleprojekter

Energiklagenævnet har 6. maj givet en række energiudviklerne medhold i, at Energistyrelsens afslag på deres ansøgninger om opførelse af havvindmølleparker ikke var i overensstemmelse med VE-loven. De er uenig med Energistyrelsen i, at Danmarks Havplan kan anvendes som det eneste kriterium ved vurderingen af, om det er relevant at udvikle vedvarende energi i et bestemt område. Energiklagenævnet fandt, at klagerne ikke havde søgt om forundersøgelsestilladelse til områder, hvor det på forhånd var udelukket at udvikle vedvarende energiprojekter.

Det betyder, at 20 af de danske havvindprojekter, som Energistyrelsen tidligere afviste, nu er blevet hjemsendt til Energistyrelsen til fornyet behandling. Hvis alle de projekter, der var blevet klaget over, bliver gennemført, vil de tilsammen kunne forsyne op til 19 mio. husstande med grøn strøm.

Accuras Renewable Energy har assisteret udviklere i forbindelse med deres klager over Energistyrelsens afslag på ansøgninger om forundersøgelsestilladelse under åben dør-ordningen.