Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond
rejser ny fond med
fokus på sociale
effektinvesteringer

Person der hjælper med skole.
Scroll
Case

Den Sociale Kapitalfond rejser ny fond med fokus på sociale effektinvesteringer

Den Sociale Kapitalfond har etableret en ny fond til sociale effektinvesteringer. Fonden er den første kommercielle investeringsfond af sin art i Skandinavien og har fået investeringstilsagn på over DKK 80 mio. fra blandt andre Vækstfonden, Arbejdernes Landsbank, PKA og SI Safe.

Sociale effektinvesteringer er en metode til at skabe langsigtede, omkostningseffektive løsninger på sociale udfordringer. Her indgås et partnerskab, hvor fonden finansierer den indsats, som ydes af en organisation eller virksomhed, der har en løsning på et socialt udfordring, som en kommune ønsker løst.

Med den nye fond ønsker Den Sociale Kapitalfond at indgå aftaler med bl.a. kommuner om af investere i konkrete indsatser til at forbedre livskvaliteten for udsatte danskere, samtidig med at den skal sikre investorerne et afkast.

Accura har bistået Den Sociale Kapitalfond med etableringen af den nye fond fra de indledende strukturovervejelser over udarbejdelse af fondsdokumentation og registrering hos Finanstilsynet til forhandlinger med investorer og closing af fonden.

Læs mere om den nye fond her.