Iverson eFuels

Copenhagen Infrastructure
Partners investerer i
produktion af grøn
ammoniak

To store rør på en fabrik.
Scroll
Case

Copenhagen Infrastructure Partners investerer i produktion af grøn ammoniak

Copenhagen Infrastructure Partners (“CIP”) har investeret i et grønt ammoniakprojekt i den norske kommune Sauda.

Projektet indebærer opførelsen af et Power-to-X-anlæg. Det nye anlæg får navnet Iverson eFuels, og anlægget skal efter planen stå færdigt i begyndelsen af 2027.

Iverson eFuels opføres af et konsortium bestående af det tyske energiinvesteringsselskab Hy2gen, energihandelsvirksomheden Trafigura fra Singapore og CIP.

Når anlægget tages i brug, vil det have en elektrolysekapacitet på 240 MW, hvilket svarer til en daglig produktion af 600 ton grøn ammoniak. Med tiden er det planen at udvide produktionskapaciteten mærkbart.

Den grønne ammoniak skal bruges som brændstof til skibe som erstatning for traditionelle fossile brændstoffer.

Placeringen af Iverson eFuels i Sauda i det sydvestlige Norge giver mulighed for at udnytte områdets store mængde af vandkraft og en velfungerende havn til at afskibe den grønne ammoniak.

Som lead counsel for CIP udarbejdede og forhandlede Accura alle transaktionsdokumenter i forbindelse med indgåelsen af konsortieaftalen.

Accuras globalt førende Afdeling for Vedvarende Energi består af mere end 30 specialister, der udelukkende rådgiver om vedvarende energi.