Hotel Østerport

Balder overdrager driften
af Hotel Østerport
til Go Hotels

Scroll
Case

Balder overdrager driften af Hotel Østerport til Go Hotels

Balder Danmark A/S (“Balder”) har indgået en leje- og overdragelsesaftale med Go Hotels om at overdrage driften af Hotel Østerport. Balder har siden 2016 ejet og drevet det ikoniske hotel ved Østerport, men virksomheden ønsker fremadrettet at holde fokus på sin kernekompetence, som er ejendomsforvaltning.  

Balder bygger, udvikler og administrerer ejendomme i hovedstadsregionen og ejer bl.a. seks hotelejendomme, Cirkusbygningen og 22 beboelsesejendomme med over 4.000 lejeboliger.

Ud over Go Hotel Østerport, som bliver hotellets nye navn, driver Go Hotels fem andre hoteller i Københavnsområdet og råder nu sammenlagt over 749 værelser. 

Accuras hotelteam har samarbejdet med Balder og Nordic Hotel Consulting i forbindelse med indgåelse af hotellejekontrakten og overdragelsesaftalen til brug for overdragelsen af driften af Hotel Østerport til Go Hotels.