AP Pension

AP Pension indgår
outsourcingaftale med
Dansk Sundhedssikring

Sundhedsforsikringspapirer.
Scroll
Case

AP Pension indgår outsourcingaftale med Dansk Sundhedssikring

Et af Danmarks største pensionsselskaber AP Pension har efter afsluttet udbud indgået aftale med Dansk Sundhedssikring om outsourcing af sundhedsforsikringer. Med aftalen outsourcer AP Pension den daglige drift af sundhedsforsikringer for mere end 60.000 kunder til Dansk Sundhedssikring.

Størstedelen af kunderne kommer fra Skandia Lifeline, der ejes af AP Pension, efter AP Pensions opkøb af svenske Skandias aktiviteter i Danmark faldt på plads i starten af 2019.

Accura rådgav AP Pension i forbindelse med alle faser af udbuddet, herunder vedrørende strategi, kontraktudarbejdelse, projektledelse og forhandling.

I forvejen yder Accura løbende rådgivning til AP Pension i forbindelse med IT-anskaffelser, licensaftaler, indgåelse og forhandling af kontrakter samt retstvister.