AP Pension

AP Pension indgår aftale
med Festina Finance
om nyt kernesystem

Person der arbejder på en computer.
Scroll
Case

AP Pension indgår aftale med Festina Finance om nyt kernesystem

Et af Danmarks største pensionsselskaber AP Pension har efter en omfattende og grundig udbudsproces indgået aftale med Festina Finance A/S om tilpasning og implementering af et nyt kernesystem til administration af policer.

Accura bistod AP Pension i forbindelse med udbuddet, herunder i relation til strategiske overvejelser, processtyring, kvalificering og udvælgelse af tilbudsgivere samt udkast til og forhandling af den endelige kontrakt.

Accura yder desuden løbende rådgivning til AP Pension i forbindelse med IT-anskaffelser, licensaftaler, lovgivningsmæssige vurderinger, indgåelse og forhandling af kontrakter samt retstvister.