Energi & Marine

Alm. Brand sælger energi- og marineaktiviteter til norsk forsikringsselskab

Scroll
Case

Alm. Brand sælger energi- og marineaktiviteter til norsk forsikringsselskab

Det danske forsikringsselskab Alm. Brand Forsikring A/S har solgt sine energi- og marineaktiviteter Energi & Marine til det norske forsikringsselskab Gard for en samlet pris på DKK 1,6 mia.

Salget af Energi & Marine forventes at ske ved kontant betaling svarende til DKK 1,13 mia., mens den frigjorte egenkapital ved salget forventes at udgøre DKK 0,45 mia. Den samlede sum forventes udloddet til aktionærerne efter salgets gennemførelse i form af ekstraordinær dividende, aktietilbagekøb eller en kombination heraf.

Forretningsområdet, der beskæftiger sig med forsikringer inden for energi og marine, blev en del af Alm. Brand Group i forbindelse med købet af Codan i maj 2022 og har et samlet forretningsomfang på DKK 1,25 mia. i årlige bruttopræmieindtægter. Med salget tilpasses forretningsprofilen for Alm. Brand Group til at blive mere enkel og mindre volatil med et renere fokus på det danske forsikringsmarked.

Gard er et globalt ledende forsikringsselskab inden for brancherne P&I, marine og energi med USD 1,1 mia. i bruttopræmier og har mere end 680 ansatte fordelt på 13 kontorer globalt. Med overtagelsen af Energi & Marine overtager Gard omkring 50 medarbejdere og planlægger at åbne sit kontor nr. 14 i Danmark.

Transaktionen er betinget af godkendelse fra relevante myndigheder og forventes gennemført i begyndelsen af 2025.

Accura rådgav Alm. Brand Group i forbindelse med transaktionen.