Retssag

Accura vinder sag om ledelsesansvar

Scroll
Case

Accura vinder sag om ledelsesansvar

Accuras afdeling for Konfliktløsning har netop vundet en sag om ledelsesansvar, som var anlagt af konkursboerne efter to rejseselskaber, der var gået konkurs under coronapandemien i 2020. Accuras klient, et tidligere bestyrelsesmedlem, var sagsøgt personligt for DKK 50 mio.

I forbindelse med kurators granskning af konkursboernes aktiviteter fandt kurator ud af, at to kapitalforhøjelser, som var foretaget i selskaberne i slutningen af 2018, reelt var sket ved indskud af i forvejen pantsatte kapitalandele til sikkerhed for gæld til en udenlandsk bank. Konkursboerne mente derfor, at eftersom kapitalforhøjelserne var sket med pantsatte midler, havde kapitalforhøjelserne heller ikke tilført selskaberne nogen reel værdi. Konkursboerne mente derfor også, at selskaberne reelt havde fortsat driften på skrømt siden 2018 og indtil deres konkurs i 2020.

Konkursboerne sagsøgte herefter de tidligere ledelsesmedlemmer for et påstået krav på ca. DKK 50 mio. ud fra et synspunkt om, at selskabernes opbyggede underbalance op til deres konkurs kunne have været undgået, hvis selskaberne var gået konkurs allerede i slutningen af 2018.

Retten kom frem til, at selvom ledelsesmedlemmerne havde handlet ansvarspådragende ved at have medvirket til en kapitalforhøjelse, der kun på papiret afspejlede en værdi på DKK 50 mio., havde konkursboerne ikke løftet bevisbyrden for, at der var en årsagssammenhæng mellem de mangelfulde kapitalforhøjelser og den efterfølgende opbyggede underbalance indtil selskabernes konkurs. Tværtimod vægtede retten, at det var coronapandemien, og ikke den mangelfulde kapitalforhøjelse i 2018, der ultimativt havde ført til selskabernes konkurs. Retten frifandt derfor samtlige af de sagsøgte ledelsesmedlemmer.

Adam Tao Michaëlis og Emma Franck Bovien førte sagen for et af de sagsøgte ledelsesmedlemmer.