Samsøe og Samsøe

Accura vinder sag for Samsøe og Samsøe

Skjorter der bliver hængt på bøjler.
Scroll
Case

Accura vinder sag for Samsøe og Samsøe

Den danske producent af modedesign Samsøe og Samsøe Whole Sale ApS (Samsøe og Samsøe) fik 26. april 2018 medhold ved Sø- og Handelsretten i en sag mod Elitko Denmark ApS (Elitko) og Elitkos direktør og eneanpartshaver, Jacob Rathsach.

Sagen handlede om, hvorvidt Elitko havde misligholdt en distributionsaftale indgået med Samsøe og Samsøe, og hvorvidt Elitko og Jacob Rathsach kunne gøres bods- og erstatningsansvarlige i den forbindelse.

I forbindelse med køb af et restparti tøj, indgik parterne en distributionsaftale med betingelse om, at Elitko ikke måtte videresælge varerne uden for Rusland. En konventionalbod på EUR 100.000 i tilfælde af misligholdelse blev indskrevet i aftalen på opfordring af Jacob Rathsach.

Elitko solgte imidlertid varerne til det rumænske selskab BE Retail, og kort tid efter dukkede varerne op i blandt andet Kvickly i Danmark.

Dommen gør Elitko ansvarlig for stort set det fulde påstævnte beløb, ligesom Jacob Rathsach gøres personligt ansvarlig for hele erstatningskravet og dertil svarende omkostninger, men ikke for den kontraktsregulerede bodsbetaling, hvor alene selskabet hæfter.

Dommen bidrager til de seneste års retspraksis om hæftelsesgennembrud.

Christina Type Jardorf førte sagen for Samsøe og Samsøe i Sø- og Handelsretten.