SSI Diagnostica

Accura bistår staten og
Statens Serum Institut ved
salget af SSI Diagnostica

Laborant der arbejder på et laboratorie.
Scroll
Case

Accura bistår staten og Statens Serum Institut ved salget af SSI Diagnostica

Accura har bistået den danske stat og Statens Serum Institut med udskillelsen og salget af diagnostikselskabet SSI Diagnostica til den svenske kapitalfond Adelis Equity Partners for ca. DKK 250 mio.

SSI Diagnostica er et selvstændigt forretningsområde under Statens Serum Institut, der udvikler, producerer og sælger produkter, som blandt andet anvendes til at stille diagnoser (in vitro-diagnostika) til klinisk mikrobiologi, veterinær diagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og udland. Selskabet beskæftiger 90 medarbejdere i Hillerød og er en statsvirksomhed under Sundheds- og Ældreministeriet.

Accura rådgav den danske stat og Statens Serum Institut.