Nyhed

Accura udvider med stærk profil inden for asset management

Anne-Cathrine Søegaard Tolsøe er tiltrådt som associeret partner hos Accura 12. januar 2024. Med Anne-Cathrine ombord har Accuras afdeling for Fast Ejendom fået en særdeles kompetent profil inden for asset management og erhvervs- og boliglejeret. Fremadrettet vil Anne-Cathrine sammen med partner Luise Christensen drive og videreudvikle Accuras asset management-team.

Anne-Cathrine har mange års erfaring inden for fast ejendom. Som leder af området for lejeret hos Kromann Reumert har Anne-Cathrine arbejdet specialiseret med rådgivning af danske og internationale kunder inden for bolig- og erhvervslejeret og asset management. Derudover har Anne-Cathrine stor erfaring med forhandling af større domicillejekontrakter og rådgivning om lejeret i forbindelse med transaktioner.

“Når man som advokat arbejder med fast ejendom, har det gennem årene kun været naturligt at skele til, hvad Accura, som markedsleder på området, har gjort. I dag har Accura et dedikeret team, som arbejder yderst professionelt og specialiseret med asset management, og det betyder, at jeg her kan bringe min viden og kompetencer i spil i en relevant forretningsmæssig kontekst. Jeg er meget glad for at være en del af Accuras asset management-team og ser frem til at være med til at videreudvikle forretningsområdet sammen med Luise Christensen og resten af teamet,” fortæller Anne-Cathrine Søegaard Tolsøe, associeret partner hos Accura.

Siden 2020 har Accuras afdeling for Fast Ejendom med partner Luise Christensen i spidsen arbejdet målrettet på at bygge et asset management team op. Lige som alt andet hos Accura, er det også gået stærkt for Asset Management teamet, der i dag tæller otte medarbejdere, som fokuseret arbejder med lejeretten i alle dens aspekter, herunder med et stærkt fokus på værdiforædling af eksisterende ejendomme og ejendomsporteføljer.

“Anne-Cathrines stærke faglige profil og gode ledelsesmæssige egenskaber gør hende til en enestående kapacitet, som vil være med til at drive processerne og strategierne for vores asset management team,” siger Luise Christensen, partner i Accura.

Et stort velkommen til Anne-Cathrine Søegaard Tolsøe, der kommer til at have sin gang på kontoret i Nordhavn.

Om Anne-Cathrine Søegaard Tolsøe
Anne-Cathrine Søegaard Tolsøe blev advokat hos Kromann Reumert i 2008, hvor hun var tilknyttet deres afdeling for Fast Ejendom. I 2011 blev Anne-Cathrine i forbindelse med en international tvist om en olieplatform i Nordsøen udstationeret til DONG Energy (Ørsted), hvor hun hurtigt blev fastansat – i første omgang med henblik på at afslutte tvisten. Efter syv år hos DONG Energy og et ophold hos Forsyning Helsingør som direktionskonsulent og ansvarlig for koncernjura vendte Anne-Cathrine i 2019 tilbage til Kromann Reumert og advokatbranchen. Her har hun siden beskæftiget sig med fast ejendom og specialet lejeret.