Nyhed

Accura medvirker i nyt forskningsprojekt med fokus på kønsdiversitet i advokatbranchen

Et nyt treårigt forskningsprojekt skal afdække, hvordan advokatbranchen kan fastholde talentfulde kvinder og øge kønsdiversiteten på partner- og lederniveau.

Projektet er igangsat af Advokatrådet, og det er antropolog Pernille Slots Lysgaard, der skal belyse forholdene.

Projektforløbet indeholder bl.a. feltstudier og workshops hos medvirkende advokatvirksomheder. Her vil der bl.a. blive gennemført deltagerobservation og interviews af ledere og medarbejdere på alle niveauer, således at det afdækkes hvilke kompleksiteter, barrierer og dilemmaer der kan være i forhold til at opnå større kønsdiversitet i advokatbranchen og i topledelsen hos advokatvirksomhederne.

Det er en af ambitionerne med projektet, at der kan tilvejebringes ny viden, som også kan give det øvrige erhvervsliv og politikere redskaber til, hvordan der kan etableres et arbejdsmarked, der er mere attraktivt for kvindelige ledere.

Projektet finansieres ved hjælp af fondsmidler og bidrag fra de medvirkende advokatvirksomheder.

Accura støtter projektet og er en del af det advisory board, der kommer til at følge projektforløbet tæt. Vi ser frem til at bidrage med vores viden og input med henblik på at fremme denne vigtige dagsorden.