Nyhed

Accura med stærkt regnskab

Accura kommer ud af 2021 med en vækst på 39% og lander en nettoomsætning på DKK 725,6 mio. Et klart fokus på at eksekvere på strategien og et højt aktivitetsniveau på transaktionsmarkedet er hovedårsagerne til væksten.

2021 har været et godt år for Accura. Nettoomsætningen er steget med 39% fra DKK 519,9 mio. i 2020 til DKK 725,6 mio. i 2021. Væksten er blandt andet drevet af et højt aktivitetsniveau på både det nationale og internationale transaktionsmarked, og så har Accura eksekveret på virksomhedens strategiske målsætninger.

Vi har hver eneste dag eksekveret på vores fokuserede strategi om at være den foretrukne rådgiver på komplekse transaktioner og projekter, hvor vi bringer alle firmaets kompetencer i spil. Derfor er vi også blevet både større og endnu dybere i kompetencerne i 2021. Strategien bygger blandt andet på, at vi sammensætter stærke teams på tværs af vores specialistafdelinger, og at vi kombinerer fagligt stærke kompetencer med en meget klar kommerciel tilgang. Det gør, at vi giver kunderne klar og brugbar rådgivning, der er funderet i deres forretningsmæssige situation. Det kan vi se, at vi bliver belønnet for,” siger Thomas Weincke, bestyrelsesformand i Accura.

Accura rådgav i 2021 i mere end 115 M&A- og ECM-transaktioner for en lang række private equity-fonde og større danske og internationale virksomheder og deltog i gennemførelsen af et betydeligt antal transaktioner inden for fast ejendom. Accura er i dag markedsledende inden for rådgivning om transaktioner og vores specialistafdelinger er rangeret blandt de førende inden for deres respektive områder hos internationale legal guides og analyseinstitutter. Alle vores specialistafdelinger har vækstet deres omsætning i 2021.

Skal vækste på udvalgte kerneområder
Accura vil fortsat vækste inden for udvalgte kerneområder, og en del af forudsætningen for dette er oprustningen på medarbejdersiden.

Vi fortsætter med at ansætte medarbejdere i flere af vores afdelinger, og vi er i 2022 blevet ca. 50 mennesker mere i virksomheden. Dygtige medarbejdere er grundlaget for, at vi kan fastholde den ekstraordinære udvikling, som Accura gennemgår, og den markedsposition, vores virksomhed har. Det er desuden en helt afgørende forudsætning for fortsat at kunne levere indsigtsfuld, værdiskabende og strategisk rådgivning til gavn for vores kunder. Derfor skal vi også i fremtiden kunne tiltrække, fastholde og udvikle de bedste talenter,” siger Thomas Weincke.

En del af vækstrejsen er også en fortsat udvikling af stærke fagområder. Accura har derfor fra årsskiftet 2021/22 etableret en afdeling for vedvarende energi med globalt stærke kompetencer. Afdelingen tæller ca. 40 dygtige rådgivere, der bistår med rådgivning på både det danske og internationale marked. Både afdelingen og området er globalt stærke og har potentiale til at vækste yderligere.

Vi er stolte over at kunne bidrage til, at vedvarende energiløsninger bliver rullet ud internationalt. Vi er samtidig fulde af beundring over, at danske aktører spiller en så stor rolle i disse vigtige bestræbelser. Vi glæder os naturligvis over vores egne forretningsmuligheder inden for dette område, men vi glæder os endnu mere over det i et bredere samfundsmæssigt perspektiv og potentiale,” siger Thomas Weincke.

Accura er vokset fra ca. 275 medarbejdere ved udgangen af 2020 til 350 ved årsskiftet 2021/2022. I første kvartal 2022 er der ansat yderligere ca. 50 personer, så Accura nu tæller mere end 400 medarbejdere.

For yderligere oplysninger kontakt venligst
Thomas Weincke
Bestyrelsesformand
+45 3078 6678
[email protected]

Om Accura
Accura er Danmarks førende advokatvirksomhed inden for komplekse transaktioner og projekter. I 2021 rådgav Accura i mere end 115 M&A- og ECM-transaktioner for en lang række private equity-fonde og større danske og internationale virksomheder og rådgav i et betydeligt antal transaktioner inden for fast ejendom.

Virksomheden blev stiftet i 1999 og består af advokater og kommercielle specialister, der omsætter jura til konkrete værdiskabende løsninger for dansk og internationalt erhvervsliv. Accuras team består af mere end 400 dedikerede medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus og Singapore.