Nyhed

16 nye udnævnelser hos Accura

Vi starter det nye år med 16 flotte udnævnelser, da vi pr. 1. januar 2024 har udnævnt to nye partnere, tre nye associerede partnere og 11 nye directors.

Accura ønsker alle et stort tillykke med udnævnelsen!

Aleksander Jon Andersen
Ny associeret partner
Fast Ejendom

Aleksander beskæftiger sig primært med sager inden for nationale og internationale ejendomstransaktioner, udviklingssager, erhvervslejeret og generel erhvervsret.
Aleksander blev advokat i 2016 og kom til Accura i 2020.

Andrew Herring
Ny director

Renewable Energy

Andrew har mere end 25 års erfaring med at rådgive kunder i den private og offentlige sektor om strukturering og levering af store innovative projekter og transaktioner inden for energi, herunder vedvarende energi, og transportinfrastruktur. Projekterne er bl.a. gennemført på internationale nøglemarkeder, herunder Nordamerika, Central- og Østeuropa, Mellemøsten og Storbritannien.
Andrew kom til Accura i 2022.

Anne Galthen
Ny director
Fast Ejendom

Anne beskæftiger sig med kapitalforvaltning, ejendomstransaktioner og tvisteløsning ved nævn, domstole og voldgiftsinstituttet. Hun er specialist inden for bolig- og erhvervslejeret og almene boliger. Hun rådgiver danske og internationale kunder om overdragelse og udvikling af bolig- og erhvervsudlejningsejendomme og har bred erfaring med forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter.
Anne blev advokat og kom til Accura i 2021.

Ann-Sofie Trampe Jarløv
Ny director
M&A

Ann-Sofie beskæftiger sig primært med kapitalmarkedsret, herunder emissions- og verifikationsprocesser og private placeringer. Hun rådgiver børsnoterede virksomheder og danske og udenlandske investorer og finansielle institutioner om børsretlige forhold og kapitalmarkedstransaktioner. Derudover beskæftiger hun sig med M&A og selskabsret i forbindelse med købs- og salgsprocesser.
Ann-Sofie kom første gang til Accura i 2017 og blev advokat i 2022.

Babar Khan
Ny director
Corporate & Commercial

Babar er en højt specialiseret og dygtig rådgiver inden for selskabsret og erhvervsret. Han har udviklet et unikt sæt kompetencer gennem sine erfaringer fra advokatbranchen og erhvervslivet, der gør det muligt for ham at forstå og rådgive danske og internationale virksomheder.
Babar blev advokat i 2017 og kom til Accura i 2022.

Catharina Troen
Ny director
M&A

Catharina rådgiver danske og internationale kapitalfonde og industrielle virksomheder om virksomhedsoverdragelser og investeringer i selskaber. Hun beskæftiger sig med alle aspekter af M&A-transaktioner, herunder strukturering af transaktioner, due diligence og udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter.
Catharina blev advokat i 2020 og kom til Accura i 2022.

Daniel Haue Jakobsson
Ny partner
Konfliktløsning

Daniel er specialiseret i gennemførelse af større kommercielle og komplekse tvister, særligt i form af rets- og voldgiftssager vedrørende M&A-tvister, forsikrings- og erstatningsret (erhvervs- og produktansvar, rådgiveransvar, bestyrelses- og ledelsesansvar), kontraktansvar, finansielle virksomheders forhold og ansvar i entrepriseforhold.
Han fungerer som voldgiftsdommer, og han har omfattende erfaring med rådgivning af danske og internationale virksomheder.
Daniel blev advokat i 2016 og kom til Accura i 2019.

Francesco Tagliagambe
Ny director

Renewable Energy

Francesco rådgiver kunder om globale vedvarende energiprojekter, herunder vind- og solenergi og hydroelektrisk teknologi, fra den tidlige udviklingsfase til opførelse og drift. Han udarbejder og forhandler dokumenter vedrørende projektfinansiering, håndterer due diligence-aktiviteter og har desuden stor erfaring med energihandel, hvor han rådgiver både købere og sælgere om udarbejdelse og forhandling af købsaftaler, især elkøbsaftaler for virksomheder, både fysiske og virtuelle.
Francesco blev advokat i 2013 og kom til Accura i 2023.

Frederik Thufason
Ny associeret partner
Corporate & Commercial

Frederik er specialist i regulatoriske forhold, ESG og compliance og er fagansvarlig for ESG & Legal Compliance hos Accura. Han bistår danske og udenlandske virksomheder med at identificere og håndtere risici og muligheder inden for ESG og compliance i forbindelse med M&A-transaktioner og andre komplekse transaktioner. Derudover har han indgående erfaring med opbygning og forbedring af compliance-programmer bl.a. inden for ESG, sanktioner og eksportkontrol, bekæmpelse af bestikkelse og korruption, hvidvask og svindel.
Frederik kom til Accura i 2022.

Gitte Mathilde Selvig Petri
Ny director

M&A Restructuring

Gitte beskæftiger sig med rekonstruktion, insolvens, generel erhvervsret og behandling af konkursboer. Hun rådgiver om nødlidende virksomheder, ledelsesmæssige overvejelser og mulige omstruktureringer og håndterer generel tvisteløsning og retssager. Gitte har stor erfaring med at vurdere potentielt omstødelige dispositioner, ledelsesmæssige forhold og eventuelt grundlag for at gøre et erstatningsansvar gældende.
Gitte blev advokat i 2020 og kom til Accura i 2021.

Jakob Knudsen
Ny director

M&A

Jakob rådgiver danske og udenlandske virksomheder og private equity-fonde om virksomhedsoverdragelser. Han rådgiver hovedsageligt om udarbejdelse af transaktionsdokumenter, juridisk due diligence, strukturovervejelser, W&I-forsikringer og selskabs- og erhvervsretlige forhold.
Jakob blev advokat i 2018 og kom til Accura i 2021.

Line Rom Gottschalck-Andersen
Ny director

Fast Ejendom

Line har speciale inden for køb og salg af fast ejendom. Hun beskæftiger sig primært med projektudvikling af bolig- og erhvervsejendomme, herunder med kontrakter i transaktions- og udviklingsprocesser.
Line blev advokat og kom til Accura i 2020.

Lise Grothen
Ny partner
Fast Ejendom

Lise er specialiseret inden for erhvervsejendomme og beskæftiger sig primært med ejendomstransaktioner og større udviklingsprojekter inden for ejer- og andelsboliger og erhvervsejendomme. Hun har stor erfaring med projektudviklingssager, og hun rådgiver såvel danske som internationale kunder, herunder private equity-fonde, institutionelle investorer, ejendomsudviklere, entrepriseretlige aktører og ejendomsselskaber.
Lise blev advokat i 2007 og kom til Accura i 2020.

Matilde Juul
Ny director

Renewable Energy

Matilde er specialiseret inden for vedvarende energi og har stor erfaring med forhandling og udarbejdelse af komplekse kontrakter vedrørende offshore vindprojekter i både Danmark og udlandet, fx til brug for indkøb og servicering af vindmøller. Derudover beskæftiger hun sig med andre vedvarende energiprojekter, herunder projekter vedrørende onshore vind, geotermi, solenergi, biogas og andre større anlægs- og infrastrukturprojekter.
Matilde kom til Accura i 2023.

Sebastian Alexander Buchwald
Ny director
Arbejds- & Ansættelsesret

Sebastian har særligt fokus på alle former for incitamentsprogrammer, konkurrencebegrænsende klausuler, omstruktureringer, retssager og udarbejdelse af kontrakter i forbindelse med ansættelsesretten.
Sebastian kom til Accura i 2019 og blev advokat i 2020.

Tobias Vinnes-Weibel
Ny associeret partner
Konfliktløsning

Tobias beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager og har omfattende erfaring med at føre erhvervsmæssige ansvars- og erstatningssager, herunder særligt sager om rådgiveransvar og entrepriseforhold.
Tobias blev advokat i 2017 og kom til Accura i 2021.