Nyhed

15 nye udnævnelser hos Accura

Vi har set frem til at kunne offentliggøre, at Accura pr. 1. juli 2023 har udnævnt fire nye partnere, tre nye associerede partnere og otte nye directors.

Accura ønsker alle et stort tillykke med udnævnelsen!


FIRE NYE PARTNERE

Jannie Schibler
Jannie er tilknyttet Accuras afdeling for Bank & Finans, hvor hun rådgiver banker og andre finansielle institutioner, kapitalfonde og privatejede og børsnoterede virksomheder om bank- og finansieringsret. Jannie har meget bred erfaring inden for komplekse finansieringstransaktioner, herunder akkvisitionsfinansiering, driftsfinansiering, fondsfinansiering og restruktureringer.

Jannie blev advokat i 2008 og kom til Accura i 2021.

Jesper Philip
Jesper er tilknyttet Accuras afdeling for Vedvarende Energi. Han bistår med juridiske og forretningsmæssige forhold vedrørende kontraktforhandlinger og finansieringspotentiale (bankability) i forbindelse med alle former for vedvarende energiprojekter. I forbindelse med offshore vind bistår Jesper både bygherrer og leverandører over hele verden med forhandling og gennemførelse af projekter. Jesper bistår desuden kunder med udvikling af vedvarende energiprojekter, herunder alle aspekter af de indledende beslutningsprocesser igennem processen med opførelse, håndtering af krav og drift.

Jesper blev advokat i 2016 og kom til Accura i 2022.

Lærke Louise Nielsen
Lærke er tilknyttet Accuras afdeling for IT & Outsourcing og rådgiver danske og multinationale koncerner om outsourcing, IT-anskaffelser og andre komplekse og rettighedsbærende kontrakter. Hun er desuden specialiseret i teknologiret, har stor erfaring med IT- og telekontrakter og teknologidrevne kontrakter og har derudover et indgående kendskab til persondata og life science. Lærke har erfaring som virksomhedsjurist i en stor international virksomhed og har en udpræget kommerciel tilgang til sin rådgivning.

Lærke blev erhvervsjuridisk rådgiver i 2012 og har været hos Accura fra 2009 til 2015 og kom tilbage i 2017.

Tejs Degn Leth Ernst
Tejs er tilknyttet Accuras afdeling for Vedvarende Energi. Han har stået i spidsen for juridiske rådgivere i forbindelse med mange investeringer og transaktioner i hele verden vedrørende vedvarende energiprojekter i forberedelsesfasen og den indledende udviklingsfase, herunder adskillige projekter baseret på banebrydende teknologi, som fx grøn brint, e-metanol, grøn ammoniak og andre Power-to-X-projekter. Tejs bistår med udarbejdelse, forhandling og udfærdigelse af centrale transaktionsdokumenter og -processer og projektstyring, herunder grænseoverskridende M&A-projekter og due diligence-undersøgelser.

Tejs blev advokat i 2014 og kom til Accura i 2022.


TRE ASSOCIEREDE PARTNERE

Christopher Oldenburg
Christopher er tilknyttet Accuras afdeling for Skatter & Afgifter og rådgiver om skatte- og afgiftsret. Han beskæftiger sig især med den skatte- og momsretlige behandling af transaktioner med fast ejendom og har bistået en bred vifte af danske og internationale kunder i spørgsmål om såvel direkte som indirekte beskatning, herunder angående moms og energiafgifter. Christopher har også betydelig erfaring med skatte- og afgiftsretlige tvister.

Christopher blev advokat i 2013 og kom til Accura i 2020.

Philip Hundahl
Philip er tilknyttet Accuras afdeling for Bank & Finans og rådgiver danske og internationale privatejede og børsnoterede virksomheder, kapitalfonde, banker og andre finansielle institutioner om bank- og finansieringsret. Philip har stor erfaring med komplekse nationale og internationale grænseoverskridende finansieringstransaktioner, herunder akkvisitionsfinansiering, ejendomsfinansiering, projekt- og aktivfinansiering, fondsfinansiering og restruktureringer.

Philip blev advokat i 2018 og kom til Accura i 2022.

Sebastian Roed
Sebastian er tilknyttet Accuras afdeling for Bank & Finans og beskæftiger sig primært med ejendomsfinansiering, akkvisitionsfinansiering og obligationsudstedelser. Han rådgiver typisk danske og internationale kapitalfonde, privatejede og børsnoterede virksomheder og banker, pensionskasser og andre finansielle institutioner.

Sebastian kom til Accura i 2015 og blev advokat i 2017.


OTTE NYE DIRECTORS

Adam Tao Michaëlis
Adam er tilknyttet Accuras afdeling for Konfliktløsning og beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager. Han har omfattende erfaring med at føre erhvervsmæssige ansvars- og erstatningssager, herunder særligt sager om rådgiveransvar og entrepriseforhold.

Adam blev advokat i 2019 og kom til Accura i 2022

Amanda Lundby Langer
Amanda er tilknyttet Accuras afdeling for Konkurrence- & Udbudsret. Hun rådgiver danske og internationale virksomheder om alle aspekter af konkurrenceretten fra generel konkurrenceretlig compliance og virksomhedsledelse til transaktionsrelaterede problemstillinger, herunder fusionskontrol og clean team-tiltag. Amanda har desuden erfaring med konkurrenceretlige straffesager, bl.a. i forbindelse med misbrug af en dominerende stilling.

Amanda kom til Accura i 2020 og blev advokat i 2021.

Armin Sarvan
Armin er tilknyttet Accuras afdeling for IP & Life Science, hvor han rådgiver om alle forhold vedrørende immaterielle rettigheder og har særlig stor erfaring med patenttvister. Armin bistår desuden ved transaktioner, herunder med udarbejdelse og forhandling af kritiske teknologirelaterede aftaler med særligt fokus på behovene hos kunder, der beskæftiger sig med life science, teknologi og vedvarende energi. Desuden beskæftiger Armin sig løbende med forhold vedrørende medicinallovgivningen og øvrige lovgivningsmæssige forhold inden for life science.

Armin blev advokat i 2020 og kom til Accura i 2023.

Arwa Awad
Arwa er tilknyttet Accuras afdeling for Vedvarende Energi. Hun bistår på en bred vifte af projekter inden for vedvarende energi på både projektsiden og M&A-siden, herunder i forbindelse med udarbejdelse af kommercielle kontrakter vedrørende Power-to-X, som hun omsætter til kortfattede men fyldestgørende overblik til kundedialog med kerneinteressenter.

Arwa har haft forskellige juridiske roller i energibranchen i Texas, Qatar, Frankrig og Danmark, hvor hun har ydet rådgivning i forreste led og bistået med projektledelse i forbindelse med internationale M&A-transaktioner. Hun har desuden udarbejdet og forhandlet udbudskontrakter ved forskellige internationale energirelaterede aktiviteter.

Arwa blev advokat i 2010 og kom til Accura i 2022.

Evelyn Peter
Evelyn er tilknyttet Accuras afdeling for Vedvarende Energi. Hun er en erfaren erhvervsadvokat med fokus på M&A-transaktioner og investeringer inden for vedvarende energi. Evelyn har erfaring med grænseoverskridende aftaler vedrørende vedvarende energiprojekter både i forberedelsesfasen og i den indledende udviklingsfase, herunder Power-to-X-projekter, og køb og salg af etablerede aktiver. Evelyn rådgiver kunder i alle faser af M&A-processen, herunder due diligence, forhandling af centrale transaktionsdokumenter, projektstyring og gennemførelse af transaktioner.

Evelyn fik sin advokatbestalling i 2013 og kom til Accura i 2022.

Jakob Henning Anker Göte
Jakob er tilknyttet Accuras afdeling for M&A. Han yder rådgivning til danske og internationale investorer i forbindelse med køb og salg af private og børsnoterede virksomheder, særligt i forbindelse med udarbejdelse af transaktionsdokumenter, juridisk due diligence, prospekter, oplysningsforpligtelser, generalforsamlinger og generel virksomhedsrådgivning.

Jakob kom til Accura i 2017 og blev advokat i 2020.

Momo Zhou Eskildsen
Momo er tilknyttet Accuras afdeling for Vedvarende Energi og er oftest tilknyttet konkrete projektorganisationer med tæt involvering i og samarbejde med kundens samlede rådgiverteam. Her bruger hun sin detaljerede viden som juridisk projektrådgiver fra flere omfattende havvindmølleprojekter primært i Asien, hvor hun har været udstationeret i en årrække. Momo har især erfaring med udviklingsfaserne frem mod finansiel modning og endelig etableringsbeslutning og er særligt velfunderet i at rådgive om og koordinere komplicerede udbud og indkøbs- og kontraktprocesser for store leverandør- og entreprenøraftaler.

Momo blev advokat i 2016 og kom til Accura i 2022.

Rikke Sonne
Rikke er tilknyttet Accuras afdeling for Konkurrence- & Udbudsret. Hun rådgiver nationale og internationale virksomheder om udenlandske direkte investeringer (FDI) i Danmark i henhold til investeringsscreeningsloven. Derudover arbejder hun med konkurrenceretlige forhold og regulatorisk due diligence i forbindelse med M&A-transaktioner.

Rikke har desuden stor erfaring med håndteringen af kommercielle kontrakter og generel juridisk rådgivning fra sin tidligere stilling som head of legal i en af Nordens største mediekoncerner.

Rikke blev advokat i 2009 og kom til Accura i 2021.