Kom tættere på livet hos Accura

Udstationering til London

Accura søsatte i 2017 en international strategi om at udstationere flere jurister som et led i karriere- og forretningsudvikling. Siden er tre af vores medarbejdere kommet af sted til henholdsvis London og New York.

Kenny Michael Andersen, director i M&A, arbejdede 7 måneder hos det prestigefyldte advokatfirma Cravath, Swaine & Moore LLP i London. Han giver her et indblik i processen, oplevelsen og udbyttet ved at være udstationeret.

FØR: Beslutningen blev taget over aftensmaden

Hvordan kom din udstationering på tale?
Min udstationering kom på tale i forbindelse med, at min leder og jeg talte om forskellige udviklingsmuligheder. Det er ikke let at få en udstationeringsplads hos et stort og prestigefyldt advokatkontor som Cravath, Swaine & Moore, så det gjorde bare muligheden endnu mere interessant.

Hvilke overvejelser lå til grund for din beslutning om at tage afsted?
Jeg har siden studietiden haft et ønske om at arbejde i udlandet i en periode, så muligheden var helt oplagt. På den anden side skulle jeg også tænke min familie, min kæreste og lille datter på 2 år ind i et udlandsophold. Det tog dog kun få minutter over aftensmaden at tage beslutningen om, at vi selvfølgelig skulle afsted alle sammen. Så min kæreste fik orlov, og mens jeg arbejdede, havde min kæreste og datter et fantastisk ophold, hvor London virkelig blev udforsket i børnehøjde.

UNDERVEJS: Velorganiseret forløb og velkomstreception på pubben

Hvordan oplevede du opstarten hos Cravath, Swaine & Moore LLP?
Hele planlægningen og opstarten var ekstremt professionel og organiseret. Jeg blev taget imod som enhver anden medarbejder, og alle var igennem hele perioden meget søde og hjælpsomme. Den første uge gik med introduktion til de mere administrative forhold (IT, telefon mv.) samt en indføring i stedets værdier og arbejdsgange.

Socialt blev jeg budt velkommen med en drinksreception på den lokale pub. Derudover var jeg ude at spise middag med London-kontorets tre partnere. Jeg oplevede, at der blev investeret tid i og energi på mig for at give mig det bedst mulige og mest lærerige ophold.

Hvordan var det daglige arbejde på kontoret?
En udstationering hos Cravath, Swaine & Moore betyder, at man engageres i sagerne som enhver anden jurist på kontoret. Det giver fagligt en meget stejl læringskurve, og det har været utrolig spændende at få en så dyb indsigt i amerikanske retsforhold på kort tid. Der tages som udgangspunkt ikke hensyn til, at man er “opdraget” i et andet retssystem. Man kastes ud i opgaverne fra første dag, hvilket er meget lærerigt.

EFTER: Hjemvendt med nye idéer og en familieoplevelse rigere

Hvilke forventninger havde du til at skulle udstationeres, og blev de indfriet?
Min primære forventning var, at jeg ville komme hjem med nye ideer og et nyt perspektiv efter at have arbejdet i en anden arbejdskultur med et anderledes arbejdsmiljø. Derudover var det en forventning og et håb, at vi som familie fik en oplevelse ved at have en dagligdag i udlandet. Alle forventninger blev til fulde indfriet, og det har været en kæmpe gevinst for familien og en oplevelse, vi vil bruge fremadrettet.

På det personlige plan har det været værdifuldt at spare og arbejde tæt sammen med meget dygtige folk fra forskellige nationaliteter. Det har givet mig et godt perspektiv og et uvurderligt netværk, som jeg kan bruge i min dagligdag hos Accura. Cravaths kontor i London er ikke så stort (ca. 50 ansatte). Det betød, at jeg lynhurtigt lærte alle ret godt at kende. Socialt gav det derfor mulighed for at bygge gode relationer.

Hvordan sagde du farvel på kontoret i London, og hvordan var det?
Mit ophold blev afsluttet som det begyndte: En drinksreception for hele kontoret og en hyggelig middag med partnerne. Det var gode muligheder for at sige godt farvel og på gensyn til alle.

Hvordan er det at være hjemme igen?
Det er dejligt at være hjemme igen og sammen med kollegaerne i Accura. Men udstationeringen var en fantastisk oplevelse, og jeg ville til enhver tid gøre det igen.

Har du nogen gode råd eller anbefalinger til andre, som overvejer udstationering?
Hvis muligheden opstår: Gør det!