Summer school i Boston – hjemmefra

Ditte, legal trainee i vores Afdeling for Corporate & Commercial, havde længe ønsket at opleve studiekulturen i USA og skulle derfor have taget et fag på Harvard Summer School i Boston denne sommer. Til trods for at hun ikke kom afsted, så valgte hun alligevel at benytte sig af muligheden for at tage faget hjemmefra. Men hvordan fungerede det så at tage et summer school-fag på næsten 6.000 km’s afstand?
Læs med her, hvor Ditte giver et indblik i sin oplevelse af summer school-opholdet hjemmefra.

Hvilke overvejelser gjorde du dig forud for valget af summer school, og hvorfor faldt valget på Boston?
Valget faldt på Boston, da jeg længe har ønsket at opleve (studie)kulturen i USA, og Harvard University var derfor en oplagt mulighed. Jeg havde hørt meget positivt om Harvard Summer School og var interesseret i at opnå kendskab til amerikansk corporate law og diverse indgående forhandlingsteknikker.

Hvilket fag valgte du at læse på summer school, og hvorfor netop dette?
Jeg valgte faget Negotiation and Organizational Conflict Resolution. Faget har særlig fokus på at udvikle og udfordre deltagernes forhandlings- og konfliktløsningsevner, samt evner til at opstille alternative løsningsforslag. Forløbet har derfor indeholdt mange praktiske øvelser og debriefings. Det var væsentligt at sætte sig grundigt ind i den fortrolige information, som man modtog om den rolle, man skulle repræsentere i forhandlingen, for at opnå det bedste resultat for sin (imaginære) klient og ikke mindst sig selv.

Forhandlingsøvelserne var alle knyttet op på dagens pensum og indeholdte en række fælder og muligheder for at “expand the pie”, som vi lærte at navigere igennem.

Kurset adskilte sig meget fra den undervisning, jeg er vant til på Københavns Universitet. For det første handlede det meget om, at vi selv skulle afprøve forskellige forhandlingsteknikker i stedet for blot at læse om dem. Herudover skulle vi aflevere rapporter hver dag, hvori vi knyttede teori op mod vores praktiske øvelser.

Hvad var det bedste ved opholdet?
Min underviser var ekstremt kvalificeret indenfor sit felt. Hendes formål var at lære os, hvordan man skaber de bedste resultater for sin klient, imens man til enhver tid bevarer sin integritet og gode moral. Vi fik derfor grundigt indblik i, hvilke forhandlings- og konfliktløsningsstrategier man henholdsvis bør benytte sig af og undgå.

Var summer school-opholdet så, som du havde forventet?
Sommerskolen var som forventet meget anderledes, end hvad jeg forestillede mig, da jeg planlagde forløbet. Samtidig var tidsforskellen mellem Boston og København, som er på -6 timer, også lidt af en udfordring. Jeg havde heldigvis et fag, hvor undervisningen var fra kl. 08.30-11.30 hver dag, dvs. 14.30-17.30 dansk tid. Der var imidlertid en del gruppeøvelser, der indgik i forberedelsen til undervisningen, hvorfor det var essentielt at finde en gruppe, der befandt sig i en tidszone nær mig.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg befandt mig hjemme i min stue fremfor på campus i Cambridge, Massachusetts, men det var alligevel et spændende og udbytterigt forløb.