Fra student til advokatfuldmægtig

I 2019 overgik Johan Viuff fra legal trainee til advokatfuldmægtig i vores Afdeling for Fast Ejendom. Det er naturligvis en stor omvæltning og grobund for mange tanker og overvejelser. Men hvordan er overgangen fra student til advokatfuldmægtig? Johan giver her et indblik i livet som student hos Accura og ikke mindst sin første tid som advokatfuldmægtig.

 

Hvordan har du oplevet dit forløb som legal trainee i Fast Ejendom?
Jeg nåede kun at være legal trainee i cirka et halvt år, inden jeg overgik som advokatfuldmægtig. Jeg vil dog alligevel påstå, at jeg nåede at få et rigtig godt indblik i livet som student hos Accura og i Fast Ejendom.

Jeg synes især, at det har været positivt at opleve, hvordan man som student bliver taget imod hos Accura. Det er helt tydeligt, at der bliver investeret meget i de studerende. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der bliver afholdt en række kurser løbende, hvor vi får brugbare redskaber, der både er værdifulde for os som studerende, men som også forbereder os på et arbejde i advokatbranchen.

Derudover synes jeg, at det er værd at fremhæve sammenholdet hos de studerende i Accura. Til daglig spiser de studerende ofte frokost sammen på tværs af afdelingerne. Dernæst afholdes der også en del studenterarrangementer ved siden af arbejdet, som oftest arrangeres af de studerende selv eller i fællesskab med advokatfuldmægtigene. For mig har det betydet, at jeg har fået nogle rigtig gode relationer på tværs af afdelingerne, som jeg sætter meget pris på i dag.

Hvilke typer arbejdsopgaver har du haft som legal trainee?
Opgaverne som legal trainee i Fast Ejendom spænder ret bredt. Generelt hjælper de studerende juristerne i afdelingen lidt ad hoc med større eller mindre opgaver i forbindelse med deres sager. For mit vedkommende har jeg ofte fået til opgave at udarbejde juridiske notater og vurderinger vedrørende forskellige problemstillinger inden for fast ejendom, hvilket jeg altid synes er en god opgave, da man virkelig får mulighed for at bruge juraen.

Derudover synes jeg, at det især har været spændende og lærerigt de gange, hvor jeg er blevet koblet med på større projekter. I Fast Ejendom hos Accura rådgiver vi ofte i forbindelse med komplekse ejendomstransaktioner, hvilket ud over jura også kræver, at der bliver inddraget en række kommercielle overvejelser. Netop denne kombination mellem juraen og det kommercielle, synes jeg, er særligt spændende.

Hvordan oplever du overgangen fra legal trainee til advokatfuldmægtig?
Det faktum, at jeg er her fuld tid frem for et par gange om ugen, giver en masse muligheder, som jeg sætter stor pris på. Primært har det betydet, at det har været nemmere og mere nærliggende at få ansvaret for flere opgaver, da vi har sager med stramme deadlines, hvor det er vigtigt at kunne følge op løbende. Derudover giver det også mulighed for, at jeg i nogle af disse opgaver bliver det direkte led mellem en klient eller modpart, og at jeg derfor helt naturligt står for kontakten og opfølgningen. Den største udfordring bliver derfor også at holde styr på forskellige sideløbende opgaver, men det handler om at få sat tingene lidt i system, så skal det nok lykkes.

I Fast Ejendom er vi opdelt i mindre teams, og her har jeg foreløbig været en del af et team, der er i gang med nogle spændende ejendomstransaktioner. Jeg synes, at jeg er blevet taget rigtig godt imod, og jeg har fået en meget tålmodig og grundig oplæring i de forskellige nye opgaver, som jeg skal i gang med.

Hvilke forventninger har du til fremtiden som advokatfuldmægtig?
Jeg har en forventning og forhåbning om, at jeg kommer til at opleve en kæmpe faglig og personlig udvikling i de kommende år som fuldmægtig. Dernæst ser jeg også frem til fortsat at være en del af de spændende sager, som Fast Ejendom løbende får lov til at beskæftige sig med.

Har du et godt råd til andre, der står over for at blive fuldmægtig?
Jeg synes personligt, at det gav rigtig god mening at holde lidt ferie, inden jeg sprang ud i fuldmægtiglivet. Jeg havde meget travlt i den sidste del af min studietid, da jeg både var i gang med studiearbejde, speciale og et fag ved siden af. Derudover blev jeg nok også først for alvor motiveret til at blive færdig med specialet, i takt med at jeg kunne se min deadline nærme sig. Så der var travlt. Jeg var derfor meget taknemmelig for, at jeg kunne få lov til at holde en måned fri, inden jeg overgik til fuldmægtig. Det virkede også som en mere formel overgang at “komme tilbage” som fuldmægtig, nu hvor jeg i forvejen arbejdede som student. Jeg er gammel skibums, og skiløb er fortsat en af mine store passioner. Den stod derfor på en masse skiløb og “powder” i februar, inden jeg startede som fuldmægtig i marts.