Fra student til advokatfuldmægtig

Hvordan er det at bytte studielivet ud med livet som advokatfuldmægtig? Her kan du møde en af vores nyudklækkede fuldmægtige, Katrine. Hun overgik i februar 2023 fra legal trainee til advokatfuldmægtig i vores afdeling for Konfliktløsning. I den anledning giver hun et indblik i livet som student hos Accura og ikke mindst sin første tid som advokatfuldmægtig.

Hvordan oplevede du dit forløb som legal trainee?
“Mit forløb som legal trainee har været spændende, lærerigt og ikke mindst givet mig en god forståelse af juraen i praksis. Jeg har fået en masse erfaring med i bagagen, som har klædt mig godt på til ‘voksenlivet’ uden for universitetet.

Accura prioriterer deres studenters både faglige og personlige udvikling med rig mulighed for sparring og feedback fra ens kollegaer. Derudover bliver det sociale aspekt vægtet højt, hvilket gør, at man samtidig får et stort netværk på tværs af afdelingerne, hvoraf flere af studenterne på min årgang er overgået til fuldmægtige ligesom jeg selv. Accura arrangerer også en del introarrangementer, både når man starter som student og fuldmægtig, hvilket gør, at man altid har mulighed for at sparre med andre, som er samme sted som en selv.

I forbindelse med overgangen fra legal trainee til advokatfuldmægtig, er jeg blevet mindet om, hvor glad jeg har været for, at man hos Accura har en specialisttankegang. Ved, at man allerede på studenterniveau får lov til at specialisere sig, gør, at man får indsigt og viden i netop dét juridiske felt, som har ens interesse.

For mit vedkommende har det konkret betydet, at jeg som student har fået en masse praktisk erfaring med både danske og udenlandske rets- og voldgiftssager. Mine arbejdsopgaver som legal trainee har varieret meget, og jeg har fået lov til at være med i alle dele af retssagsforløbet – alt fra praksisundersøgelser til udarbejdelse af stævninger og processkrifter.”

Hvordan har din sidste tid som legal trainee været?
“Min sidste tid som legal trainee hos Accura har været speciel, idet jeg i perioden fra oktober til december havde orlov i forbindelse med mit speciale. Accura tilbyder deres legal trainees betalt orlov i op til fire måneder, så man har tid og mulighed for at fordybe sig mest muligt i den sidste del af ens studie.

Inden min orlov fik jeg lov til at prøve kræfter med nogle af de opgaver, som de fuldmægtige i min afdeling sidder med, hvilket var med til at bekræfte mig i, at det er retssagsdelen, som jeg brænder for at arbejde med.”

Hvilke forventninger har du til overgangen fra legal trainee til fuldmægtig og den første tid som fuldmægtig?
“Før jeg startede som fuldmægtig, havde jeg en klar forventning om, at det ville være noget helt andet end at være studerende på universitetet.

Mine forventninger har derfor først og fremmest været, at jeg skulle indstille mig på en ny hverdag (med faste arbejdstider), men at jeg derigennem ville få mulighed for at få en helt anden føling med sagerne, end når man alene er på arbejde et par gange om ugen.

Min nye rolle som fuldmægtig har budt på en masse sjove og spændende opgaver. Fælles for alle opgaverne er, at jeg har fået tildelt langt mere ansvar. Det er selvfølgelig udfordrende, men det er også spændende og motiverende, idet man kan være med til at følge flere sager fra start til slut. Jeg har helt klart også skulle vænne mig til at arbejde fuld tid, idet det er noget helt andet end min hverdag som studerende.

Min største udfordring indtil videre har været at afstemme mine forventninger til mig selv om, at det er okay ikke at kunne løse alle opgaver uden at begå fejl. Man skal lære at hvile i rollen som fuldmægtig og bare gøre sit bedste. Jeg har en masse dygtige og søde kollegaer, som jeg lærer en masse af dagligt – og Rom blev heldigvis ikke bygget på en dag!

Det er motiverende at se, at man udvikler sig i takt med de opgaver, som man løser. Jeg ser frem til at få en god og lærerig fuldmægtigperiode hos Accura!”

 

Katrine står overfor et spændende og givende fuldmægtigforløb med et betydeligt ansvar og en stejl læringskurve inden for netop det juridiske område, som hun brænder for.

Vi glæder os til at følge med de næste tre år!