VELUX

VELUX indgår ny global
IT-outsourcingaftale med
HCL Technologies

Netværkskabler nærbillede.
Scroll
Case

VELUX indgår ny global IT-outsourcingaftale med HCL Technologies

VELUX A/S har gennemført et udbud i forbindelse med global outsourcing af IT-ydelser vedrørende drift og vedligeholdelse af infrastruktur og applikationer og end user-ydelser. Med aftalen moderniserer VELUX sine IT-processer og introducerer ambitiøse “best practice”-aftalevilkår og arbejdsprocedurer for at understøtte sin vækststrategi.

Accura bistod VELUX i forbindelse med udbuddet, herunder strategiske overvejelser og processtyring, risikoafdækning, kontraktudarbejdelse, compliance, ensretning af bud til brug for benchmarking, kvalificering af tilbudsgivere, projektkoordinering og forhandling.

Accura yder desuden løbende rådgivning til VELUX i forbindelse med IT-anskaffelser, licensaftaler samt indgåelse og forhandling af kontrakter.