Tryg Forsikring A/S

Tryg Forsikring A/S udsteder Restricted Tier 1-kapital for SEK/NOK 1,5 mia.

Scroll
Case

Tryg Forsikring A/S udsteder Restricted Tier 1-kapital for SEK/NOK 1,5 mia. 

Tryg Forsikring A/S har udstedt Restricted Tier 1-kapitalbeviser for i alt SEK 900 mio. og NOK 600 mio. og offentliggjort et prospekt, der skal anvendes til optagelse til handel og officiel notering af obligationerne på Nasdaq Copenhagen.

Obligationerne blev udstedt 20. marts 2023 med en variabel rente på henholdsvis 3M STIBOR + 3,50% om året (SEK) og 3M NIBOR + 3,45% om året (NOK). Prospektet blev offentliggjort 29. juni 2023 og notering og første handelsdag forventes at blive 30. juni 2023.

Danske Bank og Nordea var joint lead managers i forbindelse med udstedelse og notering af obligationerne.

Accura rådgav Danske Bank og Nordea i hele udstedelses- og noteringsprocessen.