Topsoe

Topsoe og Sasol indgår joint venture om produktion af bæredygtigt flybrændstof

Scroll
Case

Topsoe og Sasol indgår joint venture om produktion af bæredygtigt flybrændstof

Topsoe Project Investment A/S (“Topsoe”) har indgået et joint venture med Sasol Investment Company (Pty) Limited med det formål at producere bæredygtigt flybrændstof.

Formålet med det indgåede joint venture er at kombinere parternes ekspertise og komplementære teknologier med henblik på at udvikle, opføre, eje og drive bæredygtige flybrændstofsanlæg og markedsføre bæredygtigt flybrændstof, primært udvundet af ikke-fossile materialer, ved brug af grøn brint, bæredygtige CO2-kilder og/eller biomasse. 

Med indgåelsen af partnerskabet og et vellykket samarbejde mellem parterne har de projekter, der gennemføres i det indgåede joint venture, potentiale til at muliggøre en væsentlig og generel reduktion af CO2-udledningen inden for produktionen af flybrændstof.

Det indgåede joint venture afventer myndighedsgodkendelse og opfyldelse af de afsluttende punkter.

Som lead counsel for Topsoe bistod Accura med udarbejdelsen og forhandlingen af alle dokumenter i forbindelse med det indgåede joint venture og har ydet rådgivning om forhold vedrørende konkurrenceret og fusionskontrol.

Accuras globalt førende afdeling for Vedvarende Energi består af mere end 90 specialister, der udelukkende rådgiver om vedvarende energi.

Læs mere i Topsoes pressemeddelelse her.