PKA

PKA frifindes i
principiel kartelsag

Scroll
Case

PKA frifindes i principiel kartelsag

Retten i Lyngby har frifundet PKA for at have deltaget i et kartel med Danica Pension i perioden 2017-2018.

PKA og Danica afgav i starten af 2018 et fælles tilbud på to delaftaler til Dansk Supermarkeds medarbejdere.

Formålet med samarbejdet var at tilbyde såvel medarbejdere som ledere en konkurrencedygtig pensions- og livsforsikringsordning, der i videst muligt omfang imødekom de to gruppers vidt forskellige behov.

Sagen havde en meget usædvanlig opkomst, der førte til at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på foreløbigt grundlag indgav en anmeldelse til SØIK, nu NSK, i 2017.

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod bl.a. PKA for ulovlig markedsdeling og budkoordinering, begge dele strafbart i henhold til konkurrenceloven.

Efter mere end fem års ventetid konstaterede retten i Lyngby i overensstemmelse med forsvarets frifindelsespåstand i dag følgende som begrundelse for frifindelsen:

“Retten fandt det ikke bevist, at de to pensionsselskaber var aktuelle eller potentielle konkurrenter i forhold til det konkrete udbud fra dagligvarekoncernen, ligesom retten heller ikke fandt det bevist, at de to pensionsselskaber havde indgået en aftale om opdeling af markeder eller kunder og koordinering af bud, der direkte eller indirekte havde til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med dagligvarekoncernens udbud af firmapensionsaftale i 2018.”

Simon Evers Hjelmborg har repræsenteret PKA som valgt forsvarer.

Foto: PKA.dk