Nykredit

Nykredit og Sparinvest
indgår betinget aftale
om at gå sammen

Nykredit bygning set udefra.
Scroll
Case

Nykredit og Sparinvest indgår betinget aftale om at gå sammen

Accura har rådgivet Nykredit i forbindelse med indgåelsen af en betinget aftale om køb af 75% af Sparinvest.

Nykredit har indgået en betinget aftale med ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE om, at Nykredit overtager 75% af aktierne i Sparinvest. Aftalen er betinget af udfaldet af en igangværende due diligence-proces og myndighedsgodkendelser. Transaktionen er også betinget af godkendelse på generalforsamlingen i Sparinvest Holdings SE.

Hvis transaktionen gennemføres, betaler Nykredit DKK 2,245 mia. for ejerandelen. Sælgerne modtager derudover DKK 155 mio. i udbytte for 2018. De øvrige aktionærers ejerandel vil fremadrettet udgøre 25%.

Sparinvest vil efter en eventuel godkendelse af transaktionen blive et datterselskab i Nykredit-koncernen.

Accura rådgav Nykredit.