MSD Danmark

MSD vinder første danske patentsag om biosimilære lægemidler

Scroll
Case

MSD vinder første danske patentsag om biosimilære lægemidler

MSD Danmark, Samsung Bioepis og Biogen (Denmark) Manufacturing fik 8. marts 2019 medhold i en sag i Sø- og Handelsretten om midlertidige forbud og påbud anlagt af Roche og Genentech. MSD Danmark blev repræsenteret af Morten Bruus, Partner i Accuras Afdeling for IP & Life Science.

Problemstillingen i sagen var, om MSD Danmark, Samsung Bioepis og Biogen ved fremstilling og markedsføring af et lægemiddel i Danmark krænkede Roche og Genentechs rettigheder i henhold til den danske del af et europæisk produktpatent.

Lægemidlet er en biosimilær version af et biologiske referencelægemiddel, der fremstilles og markedsføres af Roche og Genentech.

Et biosimilært lægemiddel er en lignende men ikke identisk version af et allerede eksisterende biologisk lægemiddel (dvs. referencelægemidlet), som skal have været godkendt i EU i mindst 10 år. Et biosimilært lægemiddel kan f.eks. have mindre forskelle i molekylet i forhold til referencelægemidlet, men disse forskelle må ikke have betydning for effekt og sikkerhed, herunder bivirkninger, af den biosimilære version sammenlignet med referencelægemidlet.

MSD Danmark, Samsung Bioepis og Biogen gjorde under sagen gældende, at Roche og Genentech hverken havde sandsynliggjort, at patentet var gyldigt, eller at lægemidlet krænkede Roche og Genentechs rettigheder i henhold til patent nr. DK/EP 1308455.

Samlet fandt Sø- og Handelsretten det sandsynliggjort, at patentet var gyldigt, men afviste Roche og Genentechs anmodning om midlertidige forbud mod salget af de sagsøgtes lægemiddel og tilbagetrækning fra markedet af dette, idet der ikke var sandsynliggjort en krænkelse af deres rettigheder i henhold til stridspatentet. Med Sø- og Handelsrettens afgørelse kan MSD Danmark fortsætte salget af sit lægemiddel til danske hospitaler.

Morten Bruus repræsenterede MSD Danmark i Sø- og Handelsretten.