Boliga Gruppen

Minoritetsaktionærer
vinder retssag om
pligtmæssigt
overtagelsestilbud

Person der skriver under på et papir.
Scroll
Case

Minoritetsaktionærer vinder retssag om pligtmæssigt overtagelsestilbud

Accura har ved Sø- og Handelsretten ført og vundet den første danske retssag om pligtmæssigt overtagelsestilbud.

Sagen handlede om, hvorvidt en række storaktionærer i Boliga Gruppen (tidligere Euroinvestor.com) havde overtrådt reglerne i den dagældende værdipapirhandelslovs § 31 ved ikke at have fremsat pligtmæssigt overtagelsestilbud til de øvrige aktionærer, i forbindelse med at storaktionærerne havde opnået bestemmende indflydelse i Boliga Gruppen via en række aktieoverdragelser.

Sø- og Handelsretten fandt, at der i forbindelse med aktieoverdragelserne var sket et skifte af kontrol med Boliga Gruppen, og et flertal af dommerne fandt i forlængelse heraf, at der fortsat bestod en pligt for storaktionærerne til at fremsætte pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Boliga Gruppen, heriblandt minoritetsaktionærerne, som Accura har repræsenteret. Sø- og Handelsretten fastslog endvidere, at “enhver berettiget aktionær som udgangspunkt kan rejse et krav om tilbudspligt, uanset om tilbudspligten på grund af sin generelle natur også vil berøre øvrige mindretalsaktionærer.”

I forlængelse af Sø- og Handelsrettens dom er der fremsat pligtmæssigt overtagelsestilbud.

Læs mere om sagen her.