ALDI Danmark

Konkurrencerådet
godkender REMA 1000s
køb af ALDI Danmark

Scroll
Case

Konkurrencerådet godkender REMA 1000s køb af ALDI Danmark

Konkurrencerådet har 30. august 2023 godkendt, at REMA 1000 Danmark A/S (“REMA 1000”) overtager 114 butikker, syv butiksprojekter, tre distributionscentre, fem ejendomme, medarbejdere og operationelt inventar fra ALDI Danmark ApS.

Trods transaktionens omfang har REMA 1000 kun skullet forpligte sig til at frasælge et mindre antal butikker for at sikre, at fusionen ikke skader konkurrencen i nogen lokalområder.

Aftalen om salget af ALDI Danmark APS blev indgået i december 2022 og har siden afventet konkurrencemyndighedernes godkendelse. Godkendelsen blev opnået uden forlængelser af den ordinære frist, hvilket er usædvanligt i sager med tilsagn.                                   

Accura har været rådgiver for Reitan Retail og REMA 1000 under hele processen.