Coop Danmark

Konkurrencerådet
godkender OK's køb
af Coop Danmark

Scroll
Case

Konkurrencerådet godkender OK’s køb af Coop Danmark

Konkurrencerådet har 26. juni 2024 godkendt OK’s erhvervelse af kontrol over Coop Danmark A/S, som er datterselskab af Coop amba og står bag SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Kvickly og 365Discount.

Transaktionen har som følge af OK og Coop ambas mangeårige samarbejde og markedspositioner vedrørt forskellige produktmarkeder inden for bl.a. benzin og dagligvarer, og fusionsprocessen har krævet særskilt analyse af konkurrencen på en række lokale geografiske markeder. Behandlingen af transaktionen har således omfattet et stort antal analyser, beregninger og datasæt for at afdække alle hjørner af de to gamle andelsselskabers nye partnerskab.

Aftalen om OK’s investering i Coop Danmark A/S blev endeligt vedtaget i april 2024 og har siden da afventet konkurrencemyndighedernes godkendelse. Det lykkedes at få fusionen godkendt af både de danske og de færøske konkurrencemyndigheder efter en effektiv og grundig proces på kun tre måneder fra indlevering af det første anmeldelsesudkast, til begge myndigheder havde truffet afgørelse. OK har i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse forpligtet sig til at afhænde enkelte tankstationer og OK Plus-butikker i mindre byer for at sikre, at fusionen heller ikke på lokalt plan skader konkurrencen.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse her.

Accura har været rådgiver for OK under hele processen.

Foto: Coop.dk